Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - DUETTO

Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18
46
Het Cobra café / Geen woord over oldtimers in regeerakkoord
« Gepost op: oktober 10, 2017, 20:23:40 pm »
Fehac nieuwsbrief 10 oktober 2017      

Geen woord over oldtimers in regeerakkoord
Eind september lekte de eerste informatie over het nieuwe regeerakkoord al naar buiten. Het licht op de snelwegen gaat weer aan, spitsstroken gaan vaker open, het vrachtverkeer wordt 'groener' gemaakt en er wordt de komende drie jaar zo'n 2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur. Maar geen woord dit keer over oldtimers: dat was vijf jaar geleden wel anders! De gezamenlijke inzet van de Mobiliteitsalliantie -en dus de participatie van de FEHAC daarin- heeft resultaat gehad!

Milieu zones gemeenten worden hetzelfde
Gemeentes mogen niet meer zelf hun milieuzone inrichten. Rotterdam verbiedt nu als enige benzineauto’s, Amsterdam is de enige gemeente waar oude brommers straks niet meer in mogen. Aan die willekeur komt een eind. Er komt naar Duits voorbeeld één systeem met eenduidige categorieën en dezelfde borden voor alle milieuzones. Dat biedt ook de kans om voor alle milieuzones dezelfde uitzonderingen voor het mobiel erfgoed te bepleiten.

Kilometerheffing vrachtwagens en experiment betalen naar gebruik
Het vrachtverkeer gaat een kilometerheffing gaan betalen. Dat had de Mobiliteitsalliantie zich anders voorgesteld; liever hadden we ook voor vrachtauto’s de ruimte gekregen om uit te testen hoe een systeem van 'betalen naar gebruik' in de praktijk zou uitpakken. Die ruimte om te testen komt er nu alleen voor andere voertuigen. Het ligt voor de hand dat met zoveel voorstanders van een vorm van 'betalen naar gebruik' er toch ooit getest moet worden.

Milieu en verkeer
Het regeerakkoord zet vol in op milieu, er komt zelfs een aparte klimaat minister. Zo moet het wagenpark schoner worden, waarbij de regering de ambitie heeft nu heeft vastgelegd dat er in 2030 alleen nog emissieloze nieuwe voertuigen verkocht worden. Er blijft ruimte voor technische vernieuwingen, en kan er ook gewerkt worden aan het ontwikkelen van brandstoffen die minder emissie produceren. Op dit moment zijn er nog zo'n 8 miljoen voertuigen met een verbrandingsmotor, en het zal zeker nog wel tot 2045 duren totdat die vervangen zijn door (nog) schonere voertuigen. Met het inzetten op alleen maar op elektrische voertuigen, zal het nog erg lang duren totdat alle gewone voertuigen vervangen zijn. Daarbij zal er altijd een groep van enkele honderdduizenden voertuigen overblijven die nooit vervangen gaan worden: de oldtimers.

Al eerder gelekt: geen einde aan rijdend erfgoed
In een vooraf uitgelekt bericht in De Telegraaf stond: 'Bezitters van oldtimers hoeven zich geen zorgen te maken. Sommige Europese landen zinspelen op een verbod van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Rutte III lijkt geen einde te willen maken aan het rijdende erfgoed.'

Een mooi succes, dat door de samenwerking in de Mobiliteitsalliantie is bereikt.

Initiatief nemen
Dat betekent echter niet, dat wij niets hoeven te doen. Door nu zelf het initiatief te nemen en te laten zien dat wij, net als alle andere Nederlanders schone lucht belangrijk vinden, kunnen we een andere draai geven aan de discussie over milieuzones. Daarvan is immers aangetoond dat ze nauwelijks effect hebben.

De ontwikkeling van nieuwe brandstoffen is veelbelovend. Daarbij letten wij als FEHAC uiteraard juist op die brandstoffen die goed gebruikt kunnen worden in onze voertuigen en waarvoor geen kostbare aanpassingen nodig zijn. Wij zijn in gesprek met de oliebranche over twee, nu al beschikbare, alternatieven voor diesel, die beide veel minder roet en andere emissie produceren en die als brandstof uitstekend voldoen. Eén van die twee is een product dat uit biomassa wordt geproduceerd en dat zelfs 'hernieuwbaar' is, zoals dat heet. En als de ontwikkeling van 'schone' alternatieven voor benzine nog wat verder doorgaat, kunnen we die vrijwel zeker ook in ons mobiel erfgoed gebruiken

Dan draagt de klassieke voertuigsector ook zijn steentje bij!
Oldtimers op weg naar morgen
   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

47
Het Cobra café / SNORFIETSEN op de rijbaan
« Gepost op: oktober 10, 2017, 20:21:34 pm »
SNORFIETSEN op de rijbaan

Het grote verschil in snelheid op de rijweg is gevaarlijk

Om de veiligheid op het fietspad te vergroten wil de overheid snorfietsen van het fietspad verplaatsen naar de rijbaan. De FEHAC vindt dit geen goed plan. Door de grote verschillen in snelheid kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan. De meeste oldtimer snorfietsen halen de snelheid van 25 km per uur niet. Daarom vindt de FEHAC dat snorfietsers op het fietspad moeten blijven. Mocht de overheid anders besluiten, dan bepleit de FEHAC een uitzondering voor oldtimer snorfietsen.
Er moeten andere maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid op het fietspad te vergroten. Fietspaden moeten obstakelvrij worden en aangepast zijn aan de geldende regels voor de breedte etc. Verder moet de overheid snorfietsers controleren op rijsnelheid.

Bij de internetconsultatie voor het wetsontwerp heeft de FEHAC dit standpunt kenbaar gemaakt en toegelicht. Ook andere organisaties zoals de RAI en de KNMV hebben een soortgelijk standpunt ingediend.

In het najaar zal de Tweede Kamercommissie voor verkeer het wetsontwerp bespreken. De FEHAC heeft daarom een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer.

Afgelopen week heeft de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) een onderzoek naar de gevolgen van deze wet gepubliceerd. De SWOV bevestigt de gedachten van de FEHAC.

FEHAC ziet een alternatief voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Voor snor- en bromfietsers geldt dat zij niet naast elkaar mogen rijden. Als er op smalle fietspaden ook een verbod op het naast elkaar fietsen komt, is het niet nodig snorfietsen naar de rijbaan te verwijzen. Langzaam rijdende fietsen worden dan alleen ingehaald door sneller rijdende fietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning en snorfietsen. Dat is goed voor de doorstroming en de veiligheid op het fietspad en op de rijbaan. De voorgenomen maatregel kan daarmee vervallen.
Oldtimers op weg naar morgen
   

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

48
Cobra Meetings / Re: Cobra Club Nederland 25 jaar
« Gepost op: oktober 04, 2017, 08:08:58 am »
Mooie film Anton. Top.

49
Cobra: algemene discussie / Oproep vanuit de Fehac. Betrefende milieuzone Rotterdam
« Gepost op: september 01, 2017, 09:25:02 am »

Fehac 25 augustus 2017      
FEHAC Nieuwsbrief
Afbeelding   
Geachte leden,
 
Hierbij vragen wij dringend jullie medewerking aan het volgende.

Zoals via de media bekend is geworden, heeft de rechter een deel van de maatregelen rond de Rotterdamse milieuzone als onvoldoende gemotiveerd bestempeld en daarmee gezegd dat er geen reden is voor het weigeren van oude benzineauto's in de milieuzone. De gemeente heeft vervolgens een nieuw besluit genomen, dat vrijwel gelijk is aan het oude.
Die handelwijze heeft veel vragen opgeroepen.
De Stichting Rotterdamse Klassiekers, met wie wij als FEHAC op dit dossier nauw samenwerken, heeft inmiddels besloten tegen het besluit van Rotterdam een procedure aan te spannen.
Op 23 augustus 2017, hebben we gezamenlijk overlegd met de advocaat van de Stichting.
 
In dat overleg kwam naar voren, dat er mogelijk ook een kort geding kan worden aangespannen tegen de gemeente. De Stichting Rotterdamse Klassiekers is daarom op zoek naar een eigenaar van een klassieke benzineauto tussen de 25 en 40 jaar oud, die tussen 1 april 2017 en 1 augustus 2017 in de milieuzone Rotterdam is gaan wonen.
Deze persoon mocht er immers van uitgaan dat hij of zij 'vrij' in de milieuzone mocht komen met de klassieker, en moet nu ineens een ontheffing aanvragen.
 
Wilt u nagaan of één van uw leden in de genoemde periode is verhuisd naar een adres in de milieuzone van Rotterdam en hem van deze actie op de hoogte stellen?
Wanneer u -na overleg met de betrokken persoon- zijn gegevens doorgeeft aan het FEHAC-secretariaat, zorgen zij ervoor dat de gegevens bij de Stichting Rotterdamse Klassiekers terecht komen.
 
Het is de bedoeling dat de Stichting deze persoon benadert, en overlegt of de Stichting namens hem of haar een kort geding kan aanspannen tegen de gemeente, en op die manier de andere procedure ondersteunen.
Wanneer deze opzet slaagt, en de kansen daarin lijken vrij groot, is dat weer een stapje naar de afschaffing van de vrijwel nutteloze milieuzones en kan de aandacht worden gericht op maatregelen die wèl effect hebben. Want schone lucht, dat willen we allemaal!
 
Oldtimers op weg naar morgen
   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
Facebook
   

50
Voorstellen / Re: Voorstellen Nieuw lid
« Gepost op: augustus 18, 2017, 23:17:50 pm »
Beste Erik,
Welkom op het forum. Je kunt hier veel info vinden. En natuurlijk vragen is vrij.
Hopelijk tot ziens op een meeting of elders.
Groet Mark

51
Cobra Meetings / Re: Pub meeting 6 augustus 2017
« Gepost op: augustus 04, 2017, 20:34:25 pm »
De meeting is bij restaurant de Verdraagzaamheid in Zaltbommel. Op de kade aan de waal.
Ik ben er zondag niet. Zit in Assen.
Veel plezier iedereen, het weer zit mee.
Groeten Mark   

52
FEHAC nieuwsbrief 21 juli 2017

Maak bezwaar tegen de milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam

Door het instellen van een milieuzone mogen brom- en snorfietsen van vóór 2011 vanaf 1 januari 2018 niet meer in de gemeente Amsterdam rijden. Hier zijn een paar kleine uitzonderingen op voor het landelijk gebied in het noorden van de gemeente.


Door de inspanningen van de FEHAC heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om voor oldtimer brom- en snorfietsen een uitzondering te maken voor het rijden in het weekend. De FEHAC heeft het voor elkaar gekregen, dat dit van vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur geldt. Dat geldt ook voor feestdagen. Hiermee zullen de liefhebbers in staat blijven tourritjes te maken en evenementen voor historische bromfietsen te bezoeken.

Milieuzones worden ingesteld om aan verbetering van het leefklimaat bij te dragen. Waar het oldtimers betreft heeft deze maatregel echter geen of nauwelijks effect, want de luchtvervuiling van oldtimer brom- en snorfietsen is door het lage aantal kilometers dat daarmee wordt gereden te verwaarlozen. Meer dan een uitzondering voor het weekend en feestdagen zat er helaas niet in. Onlangs is echter gebleken dat de gemeente voor gebruik van de weekendregeling een legesbedrag van liefst € 137 per bromfiets per jaar wil vragen. Dat maakt de uitzondering tot een dode letter.
Het aanvragen van een jaarlijkse vergunning die zoveel geld kost is in de gesprekken tussen FEHAC en de gemeente nooit aan de orde geweest.

De FEHAC is daarom van mening dat deze maatregel in deze vorm niet acceptabel is, en de FEHAC zal ook zelf bezwaar maken tegen het besluit. Maar dit heeft pas echt zin wanneer ook zoveel mogelijk eigenaren van brom- en snorfietsen die vóór 1 januari 1988 op de weg zijn toegelaten tegen dit besluit bezwaar maken. De FEHAC roept daarom zoveel mogelijk eigenaren op om bezwaar te maken.
 
Om de bezwaren zo effectief mogelijk te maken is het nodig de juiste juridische formuleringen te gebruiken. Die kunt u vinden in de twee model bezwaarschriften, één voor eigenaren in de milieuzone, en één voor eigenaren die buiten Amsterdam wonen. U heeft nog tot en met 27 juli de tijd om bezwaar te maken. De voorbeeldbrieven kunt u hier downloaden:

Bezwaarschrift MZ B en S bewoner Amsterdam.doc

Model bezwaarschrift voor eigenaren van een oldtimer die in een van de stadsdelen van Amsterdam inclusief Schellingwoude wonen (niet voor bewoners van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

Bezwaarschrift MZ B en S NIET bewoner van Amsterdam.doc

Model bezwaarschrift voor eigenaren van een oldtimer die niet in de milieuzone Amsterdam of in Schellingwoude wonen, maar in de (wijde) omtrek van Amsterdam (inclusief Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp), en die af en toe gebruik maken van het Amsterdamse wegennet, om een bestemming in de stad of een bestemming in de omgeving van Amsterdam te bereiken.
 
De SCHUINGEDRUKTE-teksten zoals AANTAL en OPTIONEEL…  zijn aanwijzingen. Volg deze op en verwijder ze. Wanneer u meer dan één oldtimer brom- of snorfiets heeft, vul dan in hoeveel u er heeft en hoeveel de jaarlijkse leges u voor al uw brom- en snorfietsen samen zou gaan kosten. Als u één oldtimer bezit, verwijder dan de teksten die op het bezit van meerdere oldtimers slaan. En andersom.

Stuur uw bezwaar per post naar het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of per email naar bezwaarenberoep@amsterdam.nl, graag met een kopie naar ctw@fehac.nl.

Aan het indienen van een bezwaar brief zijn geen kosten verbonden. Gebruik het juiste model bezwaarschrift en vul ook alle naam- en adresgegevens en de datum in, anders is uw bezwaar niet geldig.

Oldtimers op weg naar morgen
 
Indien de link niet werkt even kijken op de website van de Fehac   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl


Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 

53
Cobra Meetings / Re: ECM 2018 - Davos - Zwitserland
« Gepost op: juli 16, 2017, 22:08:32 pm »
Hoi Timeless,
De tussenstop is denk ik zeker wel een optie. Ook gezellig. Ik heb ook de Early-bird optie genomen. Voor die tijd spreken we elkaar en de andere wel.
Groet Mark   

54
Cobra Meetings / Re: ECM 2018 - Davos - Zwitserland
« Gepost op: juli 15, 2017, 22:44:36 pm »
Ook ik ben er volgend jaar bij. Zwitserland stond al op mijn lijst. Dus dit is perfect. En alles perfect geregeld, dus volop genieten.  Ik weet nog niet hoe ik het met de heen en terug reis ga doen, maar daar kan ik even over nadenken. Groet Mark

55
Cobra: algemene discussie / KNAC Fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’
« Gepost op: juli 05, 2017, 19:23:43 pm »
KNAC Fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’Nu het oldtimerseizoen weer goed op gang is gekomen organiseert de KNAC organiseert de fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’. Van 22 mei tot en met 31 juli nodigen we eigenaren van een klassieke auto uit om een leuke foto van hun geliefde auto in te zenden.

Na de sluiting van de inzendtermijn kan iedereen de hele maand augustus via de interactieve website op de ingezonden foto’s stemmen. De tien foto’s die de meeste stemmen krijgen, worden bekroond met fraaie prijzen.

Liefhebberij telt!

KNAC-directeur Peter Staal: “Onze club bestaat uit liefhebbers met een enorme verscheidenheid aan auto’s, van compacte Renaults tot woeste Ferrari’s en van lieve MG’s tot deftige Rolls-Royce’s. Diverse keren per jaar organiseren wij evenementen waar al deze auto’s bij elkaar komen. Dan blijkt dat het voor een klassiekerbezitter niet uitmaakt waarin men rijdt: rangen en standen bestaan niet, de liefhebberij telt! Dat gevoel willen we met deze fotowedstrijd op onze website en sociale media in beeld brengen. We hopen dan ook op veel inzendingen waaruit de liefde voor de auto duidelijk blijkt.”

Ook voor niet-leden

De fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’ is er voor alle liefhebbers van klassiekers, dus ook niet-leden van de KNAC kunnen deelnemen, De enige voorwaarde is dat de auto op de foto van voor 1991 is. Inzendingen kunnen tot 31 juli via de website www.knac.nl/oldtimer-van-het-jaar/ worden geüpload. De hele maand augustus kan ook weer iedereen op de inzendingen stemmen. De 10 inzendingen met de meeste stemmen belonen we met leuke prijzen, variërend van een op maat gemaakte autohoes tot een professionele taxatie of poetsbeurt. We maken de winnaars bekend in de eerste week van september. De auto met de beste stemmen zal bovendien als afbeelding worden gebruikt op de nieuwe KNAC-lidmaatschapspas voor 2018.
Bron website KNAC

56
Cobra: algemene discussie / Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzone.
« Gepost op: juni 20, 2017, 07:56:13 am »
Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzone. 

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de milieuzone. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.
 
In november 2015 werd de toen al bestaande milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001. Veertien belanghebbenden waren het niet eens met die beslissing en stelden beroep in.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat bij de vaststelling van de milieuzone onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden. Volgens de rechtbank heeft het gemeentebestuur niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken.

In zijn nopjes
Sander Jongerius van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die de belangen van oude autobezitters behartigt, is in zijn nopjes met de uitspraak. ,,De rechtbank heeft nu geoordeeld wat wij al bijna twee jaar roepen: de onderbouwing van de milieumaatregel deugt niet.’’

De gemeente laat in een reactie weten de uitspraak eerst te willen bestuderen. ,,Daarna bekijken we of en welke stappen we verder nemen.’’

Personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001 zijn overigens nog steeds niet welkom in de milieuzone. Voertuigen met dieselmotor ouder dan 40 jaar zijn wel toegestaan in de milieuzone.

FEHAC, die in dit dossier nauw samenwerkt met Stichting Rotterdamse Klassiekers, zal haar leden  na volledige analyse van de uitspraak informeren over de precieze inhoud. Natuurlijk zal FEHAC  deze uitspraak aangrijpen in haar strijd  mobiel erfgoed toe te staan in elke gemeente die een milieuzone heeft of overweegt in te voeren.

Oldtimers op weg naar morgen

Dit is een nieuwsbericht van de Fehac

57
Totally Dax / Re: monteren sidepipe 4 in 4
« Gepost op: juni 18, 2017, 22:45:43 pm »
De brezan of een automaterialen zaak heeft ze gewoon liggen. Ze worden bij uitlaten gebruikt. Niets bijzonders. Deze rubbers zijn in diverse maten te krijgen.   

58
Cobra Meetings / Re: Pub meeting 4 juni
« Gepost op: juni 04, 2017, 21:56:24 pm »
Leuke foto Jos. Het was weer erg gezellig met een goede opkomst.

59
Cobra: algemene discussie / Ingangsdatum vrijstelling APK 50 jaar en ouder
« Gepost op: mei 19, 2017, 11:38:25 am »
 
Ingangsdatum vrijstelling APK 50 jaar en ouder
 
FEHAC heeft zich met succes ingezet voertuigen van 50 jaar en ouder vrij te stellen van APK. Deze vrijstelling zou 20 mei 2018 in moeten gaan. Onlangs ontvingen wij van onze contactpersonen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu signalen dat de deze voor velen zeer gewenste vrijstelling mogelijk nog heel even op zich laat wachten:

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens aangenomen (“de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moeten uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht.

Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel voor kentekening van landbouw en bosbouwtractoren door de Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018. We hopen natuurlijk dat we het zo snel mogelijk kunnen realiseren.   

Ook al is er nog steeds een kans dat de geplande ingangsdatum wel wordt gehaald, het lijkt ons toch op zijn plaats hier in dit vroege stadium aandacht aan te schenken..
Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, en we houden u over dit dossier op de hoogte.
 
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

T 085 - 303 46 51
E secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl
 
 
 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

 

60
Cobra Meetings / Re: Stoneleigh kitcarshow
« Gepost op: april 27, 2017, 16:24:03 pm »
Ja ik ben er dit jaar weer bij.

Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18