Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - DUETTO

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 18
16
Cobra: algemene discussie / Pas op met chroom-6
« Gepost op: juli 24, 2019, 14:13:04 pm »
Chroom-6 verf veilig werken
Chroom-6 wordt vanwege zijn uitstekende roestwerende eigenschappen in verf maar ook als toevoeging in metaal gebruikt. Maar vanwege de milieubelasting en omdat het kankerverwekkend is, komt chroom-6 de laatste tijd veel negatief in het nieuws en wordt naarstig gezocht naar alternatieven met dezelfde gunstige effecten bij het voorkomen van corrosie.

Chroom-6 vooral toegepast op grote objecten
Op personenauto’s en motoren wordt chroom-6 in zijn algemeenheid niet toegepast. Wel kan het voorkomen op vrachtwagens, legervoertuigen en tanks. En ook op schepen, treinen, trams en vliegtuigen wordt chroom-6 verf nog steeds veelvuldig toegepast. De gemiddelde hobbyist zal chroom-6 alleen tegenkomen als hij vrijwilliger is bij een militaire historische collectie of bij museumtreinen. Maar als u zelf een mooi oud pantservoertuig of een grote vrachtwagen gaat opknappen is het zaak uw huid, ogen en longen goed te beschermen tegen de mogelijk aanwezige chroom-6.

Vooral bewerking leidt tot risico’s
Elke verwerking van oude en nieuwe chroom-6 verf vereist een grondige bescherming. Verwijderen: stralen, schuren, afkrabben levert losse deeltjes en fijnstof op. Ook bij spuiten van een nieuwe chroom-6 verflaag kunnen vernevelde deeltjes op en in het lichaam komen. Op de site van de Inspectie SZW is veel informatie hierover te vinden. Hoewel natuurlijk vooral autostralers en spuitbedrijven met chroom-6 verf te maken hebben is een waarschuwing voor de autohobbyist voor het verwerken van chroom-6 zeker op zijn plaats.

Bron FEHAC

17
Cobra: algemene discussie / FEHAC-lobby boekt ook in Amsterdam succes
« Gepost op: juli 04, 2019, 13:15:23 pm »
FEHAC nieuwsbrief 4 juli 2019      
 
FEHAC-lobby boekt ook in Amsterdam succes

Gesprek met gemeenteraadslid over Amsterdam 2030
Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Amsterdam om in 2030 alleen nog elektrische en andere emissieloze voertuigen in de stad toe te laten, heeft de FEHAC een gesprek gehad met Diederik Boomsma, fractieleider van het CDA in Amsterdam. Dit gesprek was aanleiding om direct in de vergadering van de Gemeenteraad een motie in te dienen om het Mobiel Erfgoed te ontzien. Deze motie met de titel ‘Kom oldtimers tegemoet’ is aangenomen en daarmee is het gemeentebestuur ook gehouden om de motie uit te voeren.
 
Uitvoering motie Kom oldtimers tegemoet door wethouder Sharon Dijksma
In een gesprek dat wij een paar dagen later hadden met wethouder Sharon Dijksma en twee van haar ambtenaren, gaf zij aan dat zij bij het verder uitwerken van de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit terdege rekening zal houden met de motie.
 
Innovatieve brandstoffen dragen bij aan betere luchtkwaliteit
Het FEHAC-beleid is het gebruik te stimuleren van geschikte innovatieve brandstoffen voor het mobiele erfgoed op de weg. Zo wordt vrijwillig een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit en beperking van de klimaatverandering. Dat sprak de wethouder en haar ambtenaren erg aan.
 
Gesprek krijgt vervolg
De gemeente Amsterdam en FEHAC zullen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De FEHAC zet daarbij in op een werkbare en betaalbare ontheffing of vrijstelling.

Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 
Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

18

FEHAC pleidooi voor uniforme gemeentelijke milieuzone door kabinet overgenomen
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III stond dat deze regering van plan was de milieuzones overal gelijk te trekken. De FEHAC heeft er al vaak op aangedrongen om een einde te maken aan de wildgroei in de binnensteden van allemaal verschillende milieuzones. Als FEHAC zijn we er blij mee dat ons pleidooi voor harmonisatie nu succes heeft gehad. Eindelijk moeten de gemeenten met een milieuzone deze eenduidig en alleen voor diesels gaan invoeren.

Milieuzones zijn vrijgesteld voor benzine en 40+ diesels
Het kabinet heeft nu besloten om per 1-1-2020 de milieuzones overal in Nederland alleen te laten gelden voor diesel personen-, bedrijfs- en vrachtauto’s. Gemeenten hebben daarbij de keuze om diesels vanaf 15 jaar oud of vanaf 20 jaar oud te weren. En diesel voertuigen van 40 jaar en ouder zijn van rechtswege al vrijgesteld van de milieuzone-regelgeving. Dat betekent dat alle benzinevoertuigen en dieselvoertuigen 40+ straks niet meer kunnen worden geweerd in een gemeentelijke milieuzone en (het kopen van) ontheffingen voor deze voertuigen daarom ook niet aan de orde is. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die hierover gaat stuurt het harmonisatie besluit milieuzones nu naar de Tweede en Eerste Kamer om het daar te bespreken en te laten goedkeuren.

Einde aan de Utrechtse, Rotterdamse en Amsterdamse uitzonderingen
De harmonisatie betekent dat een paar gemeentelijke afwijkingen bij de milieuzones tot het verleden gaan behoren. In Utrecht vervalt het aanvragen van een vergunning voor 40+ diesels. In Rotterdam worden definitief ook de oude benzineauto’s weer toegelaten. In Amsterdam vervalt de uitsluiting voor bijvoorbeeld oude touringcars en vrachtwagens als die op benzine lopen.

Duidelijke borden begin van een milieuzone
Er komt een systeem van eenduidige borden dat begrijpelijk is voor de automobilist.
Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren en of ze dieselauto’s van 15 dan wel 20 jaar weren. Ook mogen ze zelf bepalen hoe groot hun milieuzone wordt. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 een stap op. Dan gaat het verbod voor 20+ naar 15+ en de gemeenten die al vanaf 2020 op 15+ zitten, hanteren dan een nog stengere norm. Dit gebeurt in 2025 volgens het ministerie van I&W omdat auto’s in Nederland sowieso steeds schoner worden.

Andere voertuigen andere regels
Het staat gemeenten vrij om voor andere voertuigen, zoals bromfietsen, eigen milieuzones vast te stellen en hiervoor eigen ontheffingenbeleid te hanteren, met inbegrip van leges voor ontheffingen. Amsterdam is hèt voorbeeld daarvan en kent voor bromfietsen al een uitgebreide milieuzone. Het is alleen niet te hopen dat er weer een nieuwe lappendeken aan verschillende bromfietszones komt waar de FEHAC weer tegen ten strijde moet trekken.
 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 
Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

19
Het Cobra café / Amsterdam geeft geen parkeervergunning voor oldtimers
« Gepost op: maart 29, 2019, 20:26:08 pm »
Fehac nieuwsbrief 28 maart 2019         
   
Amsterdam geeft geen parkeervergunning voor oldtimers
Nu eens niet met een milieuzone maar via het weigeren van een parkeervergunning voor oude auto’s maakt de gemeente Amsterdam het oldtimerbezit in de stad wel heel moeilijk. Als bewoner je oudere auto met een vergunning op staat parkeren wordt onmogelijk; alleen in een eigen garage stallen van de auto blijft dan als parkeeroptie over.

Kamervragen over Amsterdams parkeren
Dit discriminerend parkeerbeleid is ook de VVD Tweede Kamerleden Dijkstra en Ziengs opgevallen en zij hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daarover vragen gesteld. Bijvoorbeeld of het niet eerlijker zou zijn om niet naar leeftijd, maar naar werkelijke uitstoot te kijken? En of de dames bewindspersonen het niet ‘zonde vinden dat iemand die in Amsterdam woont met een mooie klassieker uit de jaren 70/80 die auto niet meer kan parkeren? Ook naar de actuele luchtkwaliteit in Amsterdam wordt gevraagd: ‘welke Amsterdamse straten overschrijden in 2018 de Europese norm voor luchtkwaliteit?’

Hoeveel vervuilt een oldtimer nu eigenlijk
Beide vragenstellers hebben ook over de Amsterdamse stadsgrens gekeken met meer algemene vragen. Interessant is vooral de vraag: ‘hoeveel viezer is een oldtimer of oudere auto die geparkeerd staat ten opzichte van eentje die van meer recente datum is.’ Ook of ‘een gemeente autonoom is om dit allemaal zelf te regelen en hoe rechtvaardig dat is’, is een vraag die nu beantwoord gaat worden.

Benieuwd naar antwoorden
Als FEHAC zijn we heel benieuwd naar de antwoorden op deze Kamervragen, omdat het in veel gevallen vragen zijn naar de onderbouwing en invulling van het beleid van de overheid inzake het gebruik van oldtimers op de openbare weg.
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

20
Cobra Meetings / Cobra Club Ritten App
« Gepost op: maart 07, 2019, 13:13:26 pm »
Hallo Cobra vrienden,

Op verzoek is er een Cobra Club Ritten App aangemaakt. Hierop kun je alle ritten al dan niet met een evenement gecombineerd plaatsen. Maar zeker zo belangrijk, een spontane ritten ergens in de omgeving waarbij je het leuk vind dat eventueel andere leden ook kunnen aansluiten. Wil je graag toegevoegd worden aan deze whatsapp groep stuur een whatsapp naar 0629383915 of een mail naar voorzitter@cobraclub.nl

Groeten,

Mark van Broekhoven

21
Cobra: algemene discussie / FIVA World Motorcycle Rally 2019 eind juni in Istrië
« Gepost op: januari 21, 2019, 19:15:44 pm »
FEHAC Nieuwsbrief

FIVA World Motorcycle Rally 2019 eind juni in Istrië
De FIVA organiseert weer de World Motorcycle Rally 2019 dit keer met het thema: ‘Drie landen’. Aan dit driedaagse tourevenement kunnen klassieke motorfietsen uit alle landen die bij de FIVA zijn aangesloten deelnemen. Het evenement staat open voor motoren met een bouwjaar van vóór 1983. De FIVA die het evenement organiseert is het internationale samenwerkingsverband  van alle nationale oldtimer federaties en de FEHAC is bij de FIVA aangesloten. 

Motorcycle Rally in drie landen: Italië, Slovenië en Kroatië
De FIVA World Motorcycle Rally 2019 voert de deelnemers langs de verborgen pareltjes van de Middellandse Zee in Istrië, het schiereiland vlakbij Venetië dat gedeeld wordt door Kroatië, Slovenië en Italië. Het startpunt is het prachtige stadje Umag gelegen aan de Golf van Venetië, in Noord-Kroatië. Een interessante dag wordt vooral 29 juni want dan kunnen de deelnemers in Trieste de tentoonstelling over Camillo Castiglioni (BMW) in het Palazzo Gopcevich bezoeken. Verder staat die dag de legendarische heuvelklim uit de Trieste Opicina race op het programma, die u in 10 km van het centrum van Trieste naar het Karst gebergte brengt.

Informatie en deelname 
Dit evenement mag zich ook verheugen in toenemende belangstelling van motorfietsliefhebbers uit Nederland en u rijdt dus ook met andere landgenoten mee op de toertochten. Het evenement vindt plaats van 26 juni 2019 tot 30 juni 2019.
Zie https://fwmr2019.svamz.com/ voor meer informatie en inschrijven of volg @fivamotorally2019 op Facebook.

Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

22
Cobra: algemene discussie / Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk
« Gepost op: januari 09, 2019, 20:48:05 pm »
Fehac nieuwsbrief 9 januari 2019         
   
FEHAC wens voor meerjarig schorsen nu ingewilligd
Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk
De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar schorsen gekozen worden. Het schorsen van een voertuig ouder dan 15 jaar kost voor 1 jaar € 24,10, voor 2 jaar is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost het 3x het eenjaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets is het € 11,10 voor 1 jaar, twee jaar € 22,20 en drie jaar € 33,30.
U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.

Schorsing van een, twee of drie voertuigverlichtingen
Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen WA verzekeren, APK goedkeuren en  motorrijtuigenbelasting betalen voor de duur van de schoring opgeschort. Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig kunnen een of twee van deze voertuigverplichtingen al vervallen zijn: er hoeft voor een voertuig van 40 jaar en ouder geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden en als het voertuig APK plichtig was vervalt dat helemaal als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960. Wat zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te verzekeren.

Blijven rijden tijdens een schorsing
Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een schorsing. Allereerst mag dat als u toch de APK wil laten doen na afloop van de geldigheid van de vorige APK. Ook mag u naar een keuringsstation van de RDW rijden. Wel altijd met een afspraakbevestiging op zak en zonder een leuke omweg te maken. De laatste uitzondering is dat met een verzekerd, en geschorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de Evenementenregeling bezocht mag worden (volgens voorwaarden Evenementenregeling).

Altijd wel verzekerd blijven
De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid om hun polis te schorsen. Schorsen is ook niet handig met het oog op de drie situaties dat u mag blijven rijden. Een schorsing aanmelden en afmelden bij de RDW kost de verzekeraar ook geld en administratie en die ruimte zit er niet in de lage premie voor een WA-oldtimerverzekering. Daarnaast blijven de risico’s van brand en diefstal bestaan en ook daarom is het verstandig om zeker ook het cascodeel van de verzekering te laten doorlopen.

Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer van kracht
Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen en voor de APK en het verzekeren bent u zelf verantwoordelijk. De belastingdienst krijgt van de RDW een seintje dat er weer gereden gaat worden en weet u wel weer te vinden als er nog motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. De RDW stuurt 6 weken voor afloop een waarschuwingsbrief dat de schorsing er bijna op zit en dat u weer opnieuw moet schorsen of dat u uw WA-verzekering en APK weer op orde moet hebben.
   
Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

23
Cobra: algemene discussie / Historische infrastructuur bij RCE op 12 december 2018
« Gepost op: november 30, 2018, 15:34:17 pm »
Fehac nieuwsbrief 30 november 2018      

   
Historische infrastructuur bij RCE op 12 december 2018
Een historische atlas van het mobiele erfgoed
Op  woensdagmiddag 12 december a.s. vindt bij de bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE in Amersfoort een bijeenkomst over het mobiel erfgoed plaats. Dit keer is het onderwerp de digitale atlas van de historische infrastructuur en van het mobiel erfgoed. Vanaf 13.30 uur komen er tal van sprekers aan het woord die het gaan hebben over de historische infrastructuur, oude kanalen, vervlogen vliegvelden en verdwenen spoorlijnen. Dit alles heeft duidelijke sporen in het landschap achtergelaten. De digitale atlas van de historische infrastructuur maakt inzichtelijk langs welke wegen vroeger het vervoer van mensen en goederen plaatsvond.
 
FEHAC spreekt over historische omgeving voor het mobiel erfgoed
Ons FEHAC-bestuurslid voor mobiel erfgoed en tevens voorzitter van de Mobiele Collectie Nederland MCN, Ben Boortman, zal daar speken over het belang van de historische omgeving voor het mobiel erfgoed. Max Popma, adviseur stichting MCN, nam de proef op som en onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden om knooppunt Leeuwarden op de historische kaart te zetten. Victor Lansink en Michiel ten Broek publiceerden ‘Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland’ en brengen het historische railnetwerk van Nederland in kaart.

Deelname opgeven bij RCE
Iedereen die belangstelling heeft voor historische infrastructuur kan op deze middag aanwezig zijn. Toegang is gratis, maar u dient zich wel tevoren aan te melden als deelnemer op de website van de RCE. 
 
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

24
Voorstellen / Re: Cobretti
« Gepost op: november 06, 2018, 20:07:23 pm »
Hallo C.

Welkom op het forum.

Met vriendelijke groet, Mark

25
FEHAC Nieuwsbrief
   
   
Baanbrekende innovatieve, toekomstbestendige brandstoffen nu al beschikbaar
FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus
Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers en luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook oldtimersbezitters moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen oplopen. Hoog tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat er nu al aan nieuwe en schonere vervangende brandstoffen op de markt is.
 
Premiumbenzine tanken is nu al het advies 
Een oude verbrandingsmotor loopt beter op brandstof zonder ethanol. Nadeel van ethanol in benzine is dat het vocht aantrekt (gevolg: roestende tanks) en kan zorgen voor gomvorming in leidingen en carburateurs en dat het rubber slangen aantast. Advies is dus: tank een benzine waar geen ethanol in zit en dat zijn op dit moment Shell V-power, BP Ultimate en Competition 102. Deze benzines hebben ook een hoger octaangetal dan de gebruikelijke RON95 in Euro 95. V-power en Ultimate hebben een octaangetal van 98, Competition 102 heeft -zoals de naam al zegt- een octaangetal van 102. Deze speciale benzinesoorten zijn nu alle drie aan de pomp verkrijgbaar.
 
Minder giftige stoffen en vooral minder walm en stank 
Het grote publiek waardeert oldtimers om hun charme, om hun uiterlijk en het roept herinneringen op aan de tijden waar deze auto’s, motoren en bedrijfswagens eigendom waren van vorige generaties. Maar vaak hoor je direct daarna: “alleen ze moesten niet zo stinken”. Daar is nu een oplossing voor: veel minder walm en stank en bovendien nog schoner ook. Drie nieuwe alternatieve brandstoffen zorgen ervoor dat er én minder giftige uitstoot is én klassieke voertuigen veel minder geur en rook verspreiden. Op de door de FEHAC georganiseerde benzineavond vertelden FEHAC-bestuurslid Duurzaamheid Doede Bakker en de aanbieders van deze nieuwe innovatieve brandstoffen voor oldtimers over de alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt. Deze drie alternatieven zijn wel veel schoner, maar leveren geen reductie op van de CO2 uitstoot. CO2 is ook niet giftig, er komt alleen teveel van in de lucht terecht door kolencentrales, scheepvaart en wegverkeer. Het aandeel oldtimer-km’s in het wegverkeer is maar 0,2 % van het totaal aantal gereden kilometers.
Alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt
Shell brengt met GTL (Gas to Liquid) een uit aardgas gewonnen synthetische brandstof op de markt die nu al een direct toepasbaar alternatief voor diesel is. Deze dieselvervanger kan ook zo toegepast worden in oude dieselmotoren. Groot voordeel is dat het geurloos is en veel schoner verbrandt: stinkende diesels behoren hiermee tot het verleden. GTL is aan de pomp verkrijgbaar bij een aantal grote tankstations in heel Nederland. Ewald Breunesse van Shell vertelt over GTL in het filmpje. 
Ecomaxx, een van de businesspartners van de FEHAC, komt met een speciale oldtimerbenzine. In deze benzine ontbreekt het giftige benzeen en tolueen. Ethanol zit er ook niet in en deze benzine blijft lang stabiel waardoor die ideaal is om de winterstop schadevrij door te komen. Het wordt binnenkort geleverd in 20-liter cans via een dealernetwerk in heel Nederland. Peter van Gelder vertelt over deze speciale oldtimerbenzine in het filmpje.
Triboron levert mengsmering voor tweetakt in een verhouding 1:100, dus de helft van de gebruikelijke 1:50. Dit zorgt voor belangrijk minder stank en walm; er zijn nu al brommerclubs die bij toerritten alleen Triboron toevoegen in de tweetakt brandstof. Triboron wordt geleverd in flessen van 500 ml. Sjoerd van der Zee van Future To Green vertelt over Triboron in het filmpje.
De prijzen: Shell GTL aan de pomp kost ongeveer € 0,10 meer dan V-power diesel, een liter Ecomaxx oldtimerbenzine het dubbele van een liter E95 en Triboron kost bijna € 30 per fles(0,5 liter).   

Bekijk alternatieve brandstoffen op YouTube. Ga hiervoor naar de website van de FEHAC of YouTube.
De vier sprekers op de FEHAC benzineavond geven ieder een korte toelichting:

klik hier voor FEHAC Doede Bakker over duurzaamheid
klik hier voor Shell Ewald Breunesse over dieselvervanger GTL
klik hier voor Ecomaxx Peter van Gelder over oldtimerbenzine
klik hier voor Triboron Sjoerd van der Zee over tweetakt 

Was u er niet bij op de FEHAC benzineavond, dan is er ook een video-opname van de hele avond, klik hier. 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

26
Cobra: algemene discussie / Fehac nieuwsbrief 8 oktober 2018
« Gepost op: oktober 08, 2018, 20:53:49 pm »
Fehac nieuwsbrief 8 oktober 2018      

   
Berichtgeving nieuwe brandstof stickers leiden tot verwarring
Nieuwe brandstof stickers bij de pomp
Vanaf 12 oktober staan er bij alle benzinepompen in heel Nederland nieuwe aanduidingen voor de verschillende brandstoffen: het zijn de in de hele EU gelijke etiketten die vermelden hoeveel ethanol er in de benzine wordt bijgemengd en de hoeveelheid biodiesel die er in de diesel zit. Dat wordt E5 voor maximaal 5% bijgemengde ethanol, E10 voor maximaal 10% bijgemengde ethanol en bijv. B7 voor 7% maximaal bijgemengde biodiesel. Ethanol is een soort alcohol uit tarwe of mais en biodiesel komt uit frituur- of braadvet.

Verwarring over betekenis
Deze stickeractie heeft geleid tot enige verwarring: om te beginnen over Euro95 dat vaak wordt begrepen als brandstof in de verhouding 95% benzine en 5% ethanol. Die aanduiding 95 in Euro95 is echter het octaangetal van de benzine. Zoals Euro98 een octaangetal van 98 heeft.
Daarnaast bestaat de indruk dat er vanaf 12 oktober al overal 10% ethanol in de benzine zit. Ook niet waar: de verhoging van 5% naar 10% ethanol gebeurt pas in de loop van volgend jaar en ook dan blijft Euro95 of E5 nog volop verkrijgbaar.

Advies blijft: tank een premiumbenzine
Benzine zonder ethanol en met een hoog octaan getal zoals Shell V-power 98, BP Ultimate 98 en Competition 102 blijven nog steeds verkrijgbaar. Het advies van de FEHAC blijft om een van deze benzines voor een oldtimer te tanken om motorschade te voorkomen. De FEHAC volgt de ontwikkelingen rond brandstof op de voet, met name welke ethanolvrije benzines verkrijgbaar blijven.

Nadere informatie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/berichtgeving-over-nieuwe-brandstofstickers-leidt-tot-verwarring

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieuvriendelijke-brandstoffen-voor-vervoer/brandstofstickers
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

27
Het Cobra café / FEHAC helpt bij voertuig identificatie
« Gepost op: mei 18, 2018, 08:58:45 am »
FEHAC helpt bij voertuig identificatie
Voor voertuigeigenaren een nachtmerrie: eindelijk is de restauratie klaar maar de RDW geeft geen kenteken omdat de identiteit van het voertuig twijfelachtig is.

Motorfietsen vaak de klos
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op de schroothoop beland. Een motorfiets zet je nu eenmaal wat makkelijker weg in een oude schuur dan een auto, laat staan een vrachtwagen. Jaren later komt er dan een onooglijke roestig vehikel tevoorschijn. Maar de ware liefhebber kijkt daar doorheen en restaureert de motor dan weer in oude luister. Vaak zijn de papieren incompleet, de motor ligt er los bij en het framenummer is niet meer leesbaar. De fabriek bestaat er al lang niet meer en er zijn geen archiefgegevens. Advies is dan: vooral van afblijven. Niet aankomen tot de RDW een vooronderzoek naar de identiteit heeft gedaan. Dat doet de RDW vooral ook vóórdat de restauratie is begonnen en dat kan zelfs bij de mensen thuis. Dan is de motorfiets nog in zijn oorspronkelijke staat en is er niet aan geprutst en is er dus ook niets verprutst.

Veel ervaring met vooronderzoek
Bij de FEHAC komen veel van de problemen terecht, die voertuigeigenaren hebben met het krijgen van een kenteken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt in de praktijk voor. Muizen die de papieren hebben opgegeten, dezelfde framenummers die op meer voertuigen voorkomen, losse typeplaatjes, framenummer en motornummer horen niet bij elkaar. De RDW houdt dan eerst een zogenoemd ‘vooronderzoek’ á € 42. Maar het is wel zaak goed voorbereid te zijn als dat vooronderzoek plaats vindt en u niet met de mond vol tanden staat als bijvoorbeeld gevraagd wordt wat het bouwjaar is. Al jaren geeft de FEHAC op verzoek een ‘bouwjaarverklaring’ af en de praktijk leert dat het vooral motorfietseigenaren zijn die van deze dienst gebruik maken.

FEHAC document ondersteuning voertuig identificatie DOVI
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje van de identificatie.  Er wordt nu door de FEHAC begonnen met een uitgebreidere dienstverlening: DOVI en die mooie afkorting staat voor document ondersteuning voertuig identificatie. Dat houdt in dat na onderzoek door specialisten een document met daarin een duidelijk advies wordt afgegeven over de identiteit van het voertuig. Er wordt met motorfietsen begonnen omdat daar in de praktijk het vaakst problemen mee zijn, maar de identiteit van een auto vaststellen doen deze specialisten net zo goed. Met dat advies in de hand komt de voertuigeigenaar goed voorbereid naar het vooronderzoek door de RDW en naar de kentekenkeuring. Deze dienstverlening kost een lid van een FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid € 100. Dus: eerst DOVI, dan vooronderzoek door de RDW en na dit alles pas restaureren. Er is dus hulp voorhanden om de identiteit vooraf al vast te stellen. Een DOVI kunt u aanvragen via secretariaat@fehac.nl

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl
   

28
Het Cobra café / Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
« Gepost op: mei 01, 2018, 20:41:15 pm »
Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?
 
Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te doen aan een evenement.
Of je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU.
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent naar het buitenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als het voertuig ouder is dan 75 jaar èn meer waard is dan € 50.000,00.
 
Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, maar het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de mensen van de Erfgoedinspectie, en de Douane, een heleboel werk.
 
Als er een harde BREXIT komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in Groot-Brittanië een exportvergunning nodig.
 
Op de FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er vragen? Het FEHAC-secretariaat  helpt u graag verder.
Te bereiken onder: secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651

29
Het Cobra café / Re: weer een Cobra op de nederlandse wegen
« Gepost op: april 02, 2018, 12:11:53 pm »
Proficiat,

Mooi resultaat. Tot ziens bij de ALV? Word mooi weer zoals het er nu uit ziet.

30
Overige merken / Re: AK cabriokap
« Gepost op: maart 30, 2018, 21:21:57 pm »
Hoi Ron,
Ik denk dat Dax Benelux je ook kan helpen met een kap. Het is allemaal niet zo spannend. De body van een AK is in grote lijnen het zelfde als een Dax. Het raamframe is het zelfde. Dus als er op jouw body niets zit is dat perfect om een kap pas te maken. Ik denk dat een Dax kap past op jouw AK, maar dat weet John wel met zekerheid te vertellen. Als je een beetje handig bent is het goed te doen. Ik kan wel wat tips geven maar dat kan Dax Benelux ook. Bestel de kap niet bij Europa spares, dat is een gok of het goed gaat. [ging bij mij niet goed en koste mij veel geld]
Succes.

Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 18