Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - DUETTO

Pagina's: 1 2 [3] 4 5
31
Cobra: algemene discussie / KNAC Fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’
« Gepost op: juli 05, 2017, 19:23:43 pm »
KNAC Fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’Nu het oldtimerseizoen weer goed op gang is gekomen organiseert de KNAC organiseert de fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’. Van 22 mei tot en met 31 juli nodigen we eigenaren van een klassieke auto uit om een leuke foto van hun geliefde auto in te zenden.

Na de sluiting van de inzendtermijn kan iedereen de hele maand augustus via de interactieve website op de ingezonden foto’s stemmen. De tien foto’s die de meeste stemmen krijgen, worden bekroond met fraaie prijzen.

Liefhebberij telt!

KNAC-directeur Peter Staal: “Onze club bestaat uit liefhebbers met een enorme verscheidenheid aan auto’s, van compacte Renaults tot woeste Ferrari’s en van lieve MG’s tot deftige Rolls-Royce’s. Diverse keren per jaar organiseren wij evenementen waar al deze auto’s bij elkaar komen. Dan blijkt dat het voor een klassiekerbezitter niet uitmaakt waarin men rijdt: rangen en standen bestaan niet, de liefhebberij telt! Dat gevoel willen we met deze fotowedstrijd op onze website en sociale media in beeld brengen. We hopen dan ook op veel inzendingen waaruit de liefde voor de auto duidelijk blijkt.”

Ook voor niet-leden

De fotowedstrijd ‘Oldtimer van het Jaar’ is er voor alle liefhebbers van klassiekers, dus ook niet-leden van de KNAC kunnen deelnemen, De enige voorwaarde is dat de auto op de foto van voor 1991 is. Inzendingen kunnen tot 31 juli via de website www.knac.nl/oldtimer-van-het-jaar/ worden geüpload. De hele maand augustus kan ook weer iedereen op de inzendingen stemmen. De 10 inzendingen met de meeste stemmen belonen we met leuke prijzen, variërend van een op maat gemaakte autohoes tot een professionele taxatie of poetsbeurt. We maken de winnaars bekend in de eerste week van september. De auto met de beste stemmen zal bovendien als afbeelding worden gebruikt op de nieuwe KNAC-lidmaatschapspas voor 2018.
Bron website KNAC

32
Cobra: algemene discussie / Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzone.
« Gepost op: juni 20, 2017, 07:56:13 am »
Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzone. 

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de milieuzone. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.
 
In november 2015 werd de toen al bestaande milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001. Veertien belanghebbenden waren het niet eens met die beslissing en stelden beroep in.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat bij de vaststelling van de milieuzone onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden. Volgens de rechtbank heeft het gemeentebestuur niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken.

In zijn nopjes
Sander Jongerius van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die de belangen van oude autobezitters behartigt, is in zijn nopjes met de uitspraak. ,,De rechtbank heeft nu geoordeeld wat wij al bijna twee jaar roepen: de onderbouwing van de milieumaatregel deugt niet.’’

De gemeente laat in een reactie weten de uitspraak eerst te willen bestuderen. ,,Daarna bekijken we of en welke stappen we verder nemen.’’

Personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001 zijn overigens nog steeds niet welkom in de milieuzone. Voertuigen met dieselmotor ouder dan 40 jaar zijn wel toegestaan in de milieuzone.

FEHAC, die in dit dossier nauw samenwerkt met Stichting Rotterdamse Klassiekers, zal haar leden  na volledige analyse van de uitspraak informeren over de precieze inhoud. Natuurlijk zal FEHAC  deze uitspraak aangrijpen in haar strijd  mobiel erfgoed toe te staan in elke gemeente die een milieuzone heeft of overweegt in te voeren.

Oldtimers op weg naar morgen

Dit is een nieuwsbericht van de Fehac

33
Cobra: algemene discussie / Ingangsdatum vrijstelling APK 50 jaar en ouder
« Gepost op: mei 19, 2017, 11:38:25 am »
 
Ingangsdatum vrijstelling APK 50 jaar en ouder
 
FEHAC heeft zich met succes ingezet voertuigen van 50 jaar en ouder vrij te stellen van APK. Deze vrijstelling zou 20 mei 2018 in moeten gaan. Onlangs ontvingen wij van onze contactpersonen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu signalen dat de deze voor velen zeer gewenste vrijstelling mogelijk nog heel even op zich laat wachten:

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens aangenomen (“de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moeten uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht.

Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel voor kentekening van landbouw en bosbouwtractoren door de Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018. We hopen natuurlijk dat we het zo snel mogelijk kunnen realiseren.   

Ook al is er nog steeds een kans dat de geplande ingangsdatum wel wordt gehaald, het lijkt ons toch op zijn plaats hier in dit vroege stadium aandacht aan te schenken..
Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, en we houden u over dit dossier op de hoogte.
 
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

T 085 - 303 46 51
E secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl
 
 
 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

 

34
Cobra Meetings / Stoneleigh kitcarshow
« Gepost op: april 20, 2017, 08:25:24 am »
Wie gaat er dit jaar naar de National Kitcarshow in Stoneleigh?

35
Cobra: algemene discussie / Even wakker schudden.
« Gepost op: maart 19, 2017, 20:55:48 pm »
Er moeten nog een aantal zaken gedaan worden maar de techniek is al klaar voor een seizoen rijplezier. En om even te kijken of al het werk goed geweest is heb ik de Cobra op de testbank gezet. De ontsteking moest nog wat bij gesteld worden. Maar het is weer dik voor elkaar. Bij de uiteindelijke afstelling komt er 410pk en 580nm uit het blok.
Een linkje naar de run https://www.facebook.com/speedcentre.jaap/videos/1841594249428758/

36
Hallo clubleden,
Wij zijn gevraagd door het tijdschrift Klassiek & Techniek om een stukje te schrijven over de Cobra club en hun leden. Nu ben ik op zoek naar drie leden die met hun verhaal [kort] en een aantal foto's in het artikel willen staan. 
Aan de hand van een soort vragenlijst maak je een kort verhaaltje en er worden een aantal foto's bij het verhaaltje geplaatst waar je bij één foto er ook zelf ook  bij staat. Het is dus een hoofdartikel over de club met het verhaal van een viertal leden.
Lijkt het je iets? of wil je meer informatie? Meld je aan op secretaris@cobraclub.nl

37
Paper Snake / Kopij Paper Snake
« Gepost op: februari 25, 2017, 10:16:41 am »
De winter loopt op zijn einde. Het voorjaar komt eraan. De meeste zullen de Cobra wel klaar hebben. Dit is een leuke kans om iedereen mee te laten genieten van al het werk wat weer gedaan is. Lijkt het je leuk om een stukje te schrijven in de Paper Snake, pak de pen, schrijf je verhaal en doe er een paar foto's bij.
Ook alle andere kopij wat met onze hobby te maken heeft is welkom.
Mail het naar redactie@cobraclub.nl   

38
Cobra: algemene discussie / Gezocht redacteur
« Gepost op: februari 24, 2017, 12:21:12 pm »
Wie heeft er zin om de Cobra Club te helpen en de redactie op zich te nemen. Het lijkt allemaal moeilijk maar dat is het niet. Het werk bestaat voornamelijk uit het verzamelen van artikelen en stukjes en deze klaar zetten om verwerkt te worden. De opmaak van het blad wordt gedaan zodat je feitelijk geen technische kennis nodig hebt. Lijkt het je iets? informeer bij een van de bestuursleden naar de mogelijkheden.   

39
Cobra: algemene discussie / Raad van State geeft groen licht milieuzone Utrecht
« Gepost op: februari 08, 2017, 20:24:09 pm »


Beste Vriendenclub,

 

Graag willen wij het onderstaande stuk onder de aandacht brengen:

 

De Raad van State heeft in het hoger beroep dat door de KNAC en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) was ingesteld tegen de invoering van de milieuzone in Utrecht, in het voordeel van de gemeente Utrecht beslist. Tegen deze beslissing is geen hoger beroep meer mogelijk.

“Het is jammer voor onze 11.500 leden en spijtig voor de inwoners van Utrecht”, zo reageerde KNAC-directeur Peter Staal op de uitspraak. “De invoering van de milieuzone in Utrecht heeft nu alles bij elkaar al 10 miljoen euro gekost, zonder meetbaar effect. We hebben ons uiterste best gedaan om de milieuzone ongedaan te maken, maar het eindigt hier voor ons.”

De milieuzone in Utrecht werd in 2015 ingevoerd en weert dieselauto’s van voor 1 januari 2001 uit de binnenstad. De KNAC is vanaf het begin een fel tegenstander geweest van de milieuzone, omdat het effect vrijwel nihil is, andere maatregelen zoals het gebruik van schonere stadsbussen veel effectiever zijn en omdat er een lappendeken van allerlei verschillende milieuzones in Nederland dreigt te ontstaan waaruit de automobilist geen wijs kan worden.

De KNAC heeft tot aan de hoogst mogelijke instantie de invoering van de milieuzone in Utrecht aangevochten, maar dus niet gewonnen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft een gemeentebestuur beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. Dat betekent dat de “absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond”. Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Met vriendelijke groet,
 

Bas Prins

Afd. Ledenservice


Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club

KNAC Services B.V.

Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag

Postbus 93114, 2509 AC Den Haag


40
Cobra Meetings / Afspraken voor aankondigingen
« Gepost op: februari 06, 2017, 20:37:50 pm »
Alle evenementen / gebeurtenissen die gericht zijn op of interessant voor Cobra liefhebbers kunnen hier geplaatst worden. Het moet wel berichten zijn met nieuwswaarde, geen commerciële berichten.

Vermeld in het onderwerp de belangrijkste informatie: wat, waar en wanneer.

 

Voorbeelden van ‘goede’ berichten:

- georganiseerde rit of bijeenkomst

- evenement, open dag

Voorbeelden die hier niet thuis horen:

- lancering van nieuwe artikelen in assortiment, nieuwe catalogus

- herhalingen van reeds eerder aangekondigde meetings (dat is geen nieuws, maar werving)

Bij twijfel svp contact opnemen met het bestuur van de CCN.

41
Cobra Meetings / Autosportclub Boxmeer Inschrijving 55e Oost Braband Rit is geopend
« Gepost op: februari 03, 2017, 09:00:16 am »
Inschrijving 55e
Oost Brabant Rit geopend!

Een historische rit waarin rijplezier voorop staat!

Op zondag 2 april organiseert de Auto Sport Club Boxmeer en omstreken weer de Oost Brabant Rit. De start van de 55e editie zal wederom plaatsvinden bij de Weijer in Boxmeer.

Dit unieke, historische auto-evenement staat open voor alle liefhebbers van de kaartlees-sport of recreatief toeren. Deelname is in principe mogelijk met elke voor straatgebruik toegelaten personenauto.
Copyright © 2017 Autosport Club Boxmeer e.o., All rights reserved.

Voor meer informatie zie: www.ascboxmeer.nl
Ons e-mailadres is:
info@ascboxmeer.nl


42


Nieuwe datum praktijkcursus uitlijnen & uitwegen
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie
Nieuwe datum voor de Praktijkcursus Uitlijnen & Uitwegen!

De eerste cursusdag zat binnen NO-TIME vol. Daarom hebben we een nieuwe datum beschikbaar:
Zaterdag 18 maart: Praktijkcursus Uitlijnen & Uitwegen

Leer zélf uw auto optimaal af te stellen!
Bepalend voor de wegligging van uw voertuig en vaak onderschat: Uitlijnen & Uitwegen.

Leer in een halve dag meer inzicht te krijgen in het weggedrag van uw auto.
Uitlijnen is het in de juiste lijn zetten van de wielen. Dit is van groot belang om een auto stabiel te laten zijn tijdens rechtuit rijden, remmen en in de bochten. Dit leggen wij u uit op onze geavanceerde Hunter 3D uitlijnbrug.
 
Naast het uitlijnen is ook het uitwegen van u auto van groot belang om de best mogelijke prestaties uit u auto te halen. De gewichtsverdeling is namelijk belangrijk voor de druk op de wielen tijdens het nemen van een bocht of tijdens het remmen. Deze werkzaamheden voeren wij uit op professionele weegschalen.
 
Deze dag leert u aan de hand van een echte wedstrijdauto (SUBARU IMPREZA WRC) waar alles aan te verstellen en te veranderen is, hoe u een auto een optimale wegligging kan geven. Tevens wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de plussen en de minnen getoond wat een verkeerde afstelling voor invloed heeft op het weggedrag van u auto.
 
Na afloop van deze cursus ben je in staat om alle voorkomende afstelling op de juiste wijze uit te voeren en zo het meeste rendement uit uw auto te halen.
 
Tijd schema:
Datum: Zaterdag 18 maart
Ontvangst: 08:15 - 08:30u (incl. koffie/thee, fris, cake/koek)
Start cursus: 08:45u
Einde cursus: 12:15u
Lunch: 12:30u

Zoals u ziet hoeft u niet naar huis met een lege maag! De lunch is inbegrepen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een getuigschrift en een uitgebreid naslagwerk van deze praktijkcursus.

Inschrijven:
U kunt inschrijven via de website
Als u bijvoorbeeld twee personen wilt inschrijven, vul dat het aantal 2 in en klik op "in winkelmandje". Doorloop het bestelproces.

Pas na ontvangst van uw betaling staat u ingeschreven voor de cursus.
Meer informatie en inschrijven !
   Website
   E-mail
   Facebook

Copyright © *The Autosport Company B.V.*
Schutweg 25 - 5145 NP Waalwijk - +31 (0)416 560 382 * The Netherlands
www.autosportcompany.nl - info@autosportcompany.nl
* All rights reserved.43

Geanimeerd en informatief politiek café in Nieuwspoort
De oude Haagse stadsbus voor perscentrum Nieuwspoort maakte het op 17 januari direct duidelijk: de FEHAC had daar haar ‘politiek café’. In een volle zaal met leden-voertuigsclubs, alle andere belangenbehartigers en met vooral vertegenwoordigers van politieke partijen werden de knelpunten in regelgeving van het mobiel erfgoed op de weg besproken.
   
Nederland is een belangrijk oldtimerland: er zijn hier veel mooie historische voertuigen en we lopen voorop in Europa met de erkenning van mobiel erfgoed in de Erfgoedwet. Patrick Rollet, president van FIVA - zeg maar de wereldwijde federatie van alle nationale FEHAC’s - benadrukte dat overal in Europa een oldtimer gedefinieerd wordt als een minstens 30 jaar oud voertuig dat goed onderhouden en bewaard wordt en niet dagelijks in gebruik is. Als dat ook in Nederland zo is, en die definitie hier ook geldt, dan valt er aan regelgeving - denk aan de overgangsregeling oldtimers Motorrijtuigenbelasting (MRB) - nog veel te verbeteren. Rollet legde verder het accent op het belang van het bewaren van vakkennis over oldtimers en het overbrengen van het enthousiasme voor mobiel erfgoed op de jeugd. Verder roept hij bezitters van mobiel erfgoed op hun rijdende museumstukken vooral ook te tonen aan het publiek.
 
Voor de bijeenkomst waren de politieke partijen uitgenodigd om hun visie te geven op regels, behoud en wetgeving voor oldtimers. Daarbij kwamen vooral de milieuzones en de overgangsregeling MRB aan bod. Het politiek panel bestond uit Barbara Visser (VVD), Erik Ronnes (CDA), Koos Burgman (BOVAG) met als gedreven gespreksleider Steven van Eijck (RAI-vereniging). Uiteraard waren meer politieke partijen uitgenodigd maar de PVV mocht niet, de PvdA durfde niet en GroenLinks wilde niet. De VVD-PvdA coalitie was de laatste jaren mordicus tegen het nog veranderen van de MRB-vrijstelling bij 40 jaar met overgangsregeling. Barbara Visser kon daarom nu nog niet zeggen of de VVD dit aan de PvdA gegunde punt in een volgend kabinet wil verbeteren. Het CDA is duidelijk: die wil een vaste overgangsregeling voor 30-40 jarige oldtimers ongeacht de brandstofsoort.

De milieuzones zijn nu een lappendeken aan regels en dat dreigt alleen maar erger te worden: iedere gemeente mag zelf de categorie voertuigen kiezen die ze wil verbieden. Het CDA wil deze bevoegdheid bij gemeenten laten, zij het dat er altijd ontheffingen mogelijk moeten zijn voor mobiel erfgoed. Trouwen in een oldtimer en een bevrijdingsintocht moeten mogelijk zijn. De Amsterdamse situatie waar bijvoorbeeld een oude originele stadsbus van het eigen GVB nooit meer in mag en waar geen enkele mogelijkheid is voor ontheffing, dient te worden voorkomen.  De VVD is sowieso tegen milieuzones, omdat het symboolpolitiek is: luchtvervuiling stopt niet bij de gemeentegrenzen. Maar als die milieuzones er toch zijn, moet het wel duidelijk zijn, en daarom vindt de VVD dat landelijk vastgesteld moet worden welke voertuigen er wel en niet in mogen. 

Verrassend aan het eind was het flitsende, afsluitende filmpje van Rose Atalante Veenenbos in haar 91 jaar oude Amilcar racer. De boodschap was: oldtimers zijn cool en geniet ervan.

Meer zien
Voor beeldmateriaal en de complete videoimpressie van het Politiek Café bezoekt u de FEHAC website
 
 
 
 
 

44
Cobra: algemene discussie / Praktijkcursus Uitlijnen & Uitwegen
« Gepost op: januari 09, 2017, 20:29:59 pm »


We gaan weer van start; Praktijkcursus Uitlijnen & Uitwegen!

Zaterdag 18 februari: Praktijkcursus Uitlijnen & Uitwegen

Leer zélf uw auto optimaal af te stellen!
Bepalend voor de wegligging van uw voertuig en vaak onderschat: Uitlijnen & Uitwegen.

Leer in een halve dag meer inzicht te krijgen in het weggedrag van uw auto.
Uitlijnen is het in de juiste lijn zetten van de wielen. Dit is van groot belang om een auto stabiel te laten zijn tijdens rechtuit rijden, remmen en in de bochten. Dit leggen wij u uit op onze geavanceerde Hunter 3D uitlijnbrug.
 
Naast het uitlijnen is ook het uitwegen van u auto van groot belang om de best mogelijke prestaties uit u auto te halen. De gewichtsverdeling is namelijk belangrijk voor de druk op de wielen tijdens het nemen van een bocht of tijdens het remmen. Deze werkzaamheden voeren wij uit op professionele weegschalen.
 
Deze dag leert u aan de hand van een echte wedstrijdauto (SUBARU IMPREZA WRC) waar alles aan te verstellen en te veranderen is, hoe u een auto een optimale wegligging kan geven. Tevens wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de plussen en de minnen getoond wat een verkeerde afstelling voor invloed heeft op het weggedrag van u auto.
 
Na afloop van deze cursus ben je in staat om alle voorkomende afstelling op de juiste wijze uit te voeren en zo het meeste rendement uit uw auto te halen.
 
Tijd schema:
Datum: Zaterdag 18 februari
Ontvangst: 08:15 - 08:30u (incl. koffie/thee, fris, cake/koek)
Start cursus: 08:45u
Einde cursus: 12:15u
Lunch: 12:30u

Zoals u ziet hoeft u niet naar huis met een lege maag! De lunch is inbegrepen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een getuigschrift en een uitgebreid naslagwerk van deze praktijkcursus.

Inschrijven:
U kunt inschrijven via de website
Als u bijvoorbeeld twee personen wilt inschrijven, vul dat het aantal 2 in en klik op "in winkelmandje". Doorloop het bestelproces.

Pas na ontvangst van uw betaling staat u ingeschreven voor de cursus.
Meer informatie en inschrijven !
   Website
   E-mail
   Facebook

Copyright © *The Autosport Company B.V.*
Schutweg 25 - 5145 NP Waalwijk - +31 (0)416 560 382 * The Netherlands
www.autosportcompany.nl - info@autosportcompany.nl
* All rights reserved.


Our mailing address is:
*info@autosportcompany.nl*

 

45
The Cobra shop is open / stuurbekrachtiging pomp
« Gepost op: december 03, 2016, 09:03:08 am »
Ik heb nog een stuurbekrachtiging pomp liggen, wie kan ik er blij mee maken. Het is een compact en ligt ding. Hij is ooit van een cobra met een ford 302 blok af gekomen. Bij mij blijft hij liggen.   

Pagina's: 1 2 [3] 4 5