Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - DUETTO

Pagina's: 1 [2] 3 4 5
16
FEHAC Nieuwsbrief
   
   
Baanbrekende innovatieve, toekomstbestendige brandstoffen nu al beschikbaar
FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus
Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers en luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook oldtimersbezitters moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen oplopen. Hoog tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat er nu al aan nieuwe en schonere vervangende brandstoffen op de markt is.
 
Premiumbenzine tanken is nu al het advies 
Een oude verbrandingsmotor loopt beter op brandstof zonder ethanol. Nadeel van ethanol in benzine is dat het vocht aantrekt (gevolg: roestende tanks) en kan zorgen voor gomvorming in leidingen en carburateurs en dat het rubber slangen aantast. Advies is dus: tank een benzine waar geen ethanol in zit en dat zijn op dit moment Shell V-power, BP Ultimate en Competition 102. Deze benzines hebben ook een hoger octaangetal dan de gebruikelijke RON95 in Euro 95. V-power en Ultimate hebben een octaangetal van 98, Competition 102 heeft -zoals de naam al zegt- een octaangetal van 102. Deze speciale benzinesoorten zijn nu alle drie aan de pomp verkrijgbaar.
 
Minder giftige stoffen en vooral minder walm en stank 
Het grote publiek waardeert oldtimers om hun charme, om hun uiterlijk en het roept herinneringen op aan de tijden waar deze auto’s, motoren en bedrijfswagens eigendom waren van vorige generaties. Maar vaak hoor je direct daarna: “alleen ze moesten niet zo stinken”. Daar is nu een oplossing voor: veel minder walm en stank en bovendien nog schoner ook. Drie nieuwe alternatieve brandstoffen zorgen ervoor dat er én minder giftige uitstoot is én klassieke voertuigen veel minder geur en rook verspreiden. Op de door de FEHAC georganiseerde benzineavond vertelden FEHAC-bestuurslid Duurzaamheid Doede Bakker en de aanbieders van deze nieuwe innovatieve brandstoffen voor oldtimers over de alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt. Deze drie alternatieven zijn wel veel schoner, maar leveren geen reductie op van de CO2 uitstoot. CO2 is ook niet giftig, er komt alleen teveel van in de lucht terecht door kolencentrales, scheepvaart en wegverkeer. Het aandeel oldtimer-km’s in het wegverkeer is maar 0,2 % van het totaal aantal gereden kilometers.
Alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt
Shell brengt met GTL (Gas to Liquid) een uit aardgas gewonnen synthetische brandstof op de markt die nu al een direct toepasbaar alternatief voor diesel is. Deze dieselvervanger kan ook zo toegepast worden in oude dieselmotoren. Groot voordeel is dat het geurloos is en veel schoner verbrandt: stinkende diesels behoren hiermee tot het verleden. GTL is aan de pomp verkrijgbaar bij een aantal grote tankstations in heel Nederland. Ewald Breunesse van Shell vertelt over GTL in het filmpje. 
Ecomaxx, een van de businesspartners van de FEHAC, komt met een speciale oldtimerbenzine. In deze benzine ontbreekt het giftige benzeen en tolueen. Ethanol zit er ook niet in en deze benzine blijft lang stabiel waardoor die ideaal is om de winterstop schadevrij door te komen. Het wordt binnenkort geleverd in 20-liter cans via een dealernetwerk in heel Nederland. Peter van Gelder vertelt over deze speciale oldtimerbenzine in het filmpje.
Triboron levert mengsmering voor tweetakt in een verhouding 1:100, dus de helft van de gebruikelijke 1:50. Dit zorgt voor belangrijk minder stank en walm; er zijn nu al brommerclubs die bij toerritten alleen Triboron toevoegen in de tweetakt brandstof. Triboron wordt geleverd in flessen van 500 ml. Sjoerd van der Zee van Future To Green vertelt over Triboron in het filmpje.
De prijzen: Shell GTL aan de pomp kost ongeveer € 0,10 meer dan V-power diesel, een liter Ecomaxx oldtimerbenzine het dubbele van een liter E95 en Triboron kost bijna € 30 per fles(0,5 liter).   

Bekijk alternatieve brandstoffen op YouTube. Ga hiervoor naar de website van de FEHAC of YouTube.
De vier sprekers op de FEHAC benzineavond geven ieder een korte toelichting:

klik hier voor FEHAC Doede Bakker over duurzaamheid
klik hier voor Shell Ewald Breunesse over dieselvervanger GTL
klik hier voor Ecomaxx Peter van Gelder over oldtimerbenzine
klik hier voor Triboron Sjoerd van der Zee over tweetakt 

Was u er niet bij op de FEHAC benzineavond, dan is er ook een video-opname van de hele avond, klik hier. 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

17
Cobra: algemene discussie / Fehac nieuwsbrief 8 oktober 2018
« Gepost op: oktober 08, 2018, 20:53:49 pm »
Fehac nieuwsbrief 8 oktober 2018      

   
Berichtgeving nieuwe brandstof stickers leiden tot verwarring
Nieuwe brandstof stickers bij de pomp
Vanaf 12 oktober staan er bij alle benzinepompen in heel Nederland nieuwe aanduidingen voor de verschillende brandstoffen: het zijn de in de hele EU gelijke etiketten die vermelden hoeveel ethanol er in de benzine wordt bijgemengd en de hoeveelheid biodiesel die er in de diesel zit. Dat wordt E5 voor maximaal 5% bijgemengde ethanol, E10 voor maximaal 10% bijgemengde ethanol en bijv. B7 voor 7% maximaal bijgemengde biodiesel. Ethanol is een soort alcohol uit tarwe of mais en biodiesel komt uit frituur- of braadvet.

Verwarring over betekenis
Deze stickeractie heeft geleid tot enige verwarring: om te beginnen over Euro95 dat vaak wordt begrepen als brandstof in de verhouding 95% benzine en 5% ethanol. Die aanduiding 95 in Euro95 is echter het octaangetal van de benzine. Zoals Euro98 een octaangetal van 98 heeft.
Daarnaast bestaat de indruk dat er vanaf 12 oktober al overal 10% ethanol in de benzine zit. Ook niet waar: de verhoging van 5% naar 10% ethanol gebeurt pas in de loop van volgend jaar en ook dan blijft Euro95 of E5 nog volop verkrijgbaar.

Advies blijft: tank een premiumbenzine
Benzine zonder ethanol en met een hoog octaan getal zoals Shell V-power 98, BP Ultimate 98 en Competition 102 blijven nog steeds verkrijgbaar. Het advies van de FEHAC blijft om een van deze benzines voor een oldtimer te tanken om motorschade te voorkomen. De FEHAC volgt de ontwikkelingen rond brandstof op de voet, met name welke ethanolvrije benzines verkrijgbaar blijven.

Nadere informatie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/berichtgeving-over-nieuwe-brandstofstickers-leidt-tot-verwarring

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieuvriendelijke-brandstoffen-voor-vervoer/brandstofstickers
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

18
Het Cobra café / FEHAC helpt bij voertuig identificatie
« Gepost op: mei 18, 2018, 08:58:45 am »
FEHAC helpt bij voertuig identificatie
Voor voertuigeigenaren een nachtmerrie: eindelijk is de restauratie klaar maar de RDW geeft geen kenteken omdat de identiteit van het voertuig twijfelachtig is.

Motorfietsen vaak de klos
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op de schroothoop beland. Een motorfiets zet je nu eenmaal wat makkelijker weg in een oude schuur dan een auto, laat staan een vrachtwagen. Jaren later komt er dan een onooglijke roestig vehikel tevoorschijn. Maar de ware liefhebber kijkt daar doorheen en restaureert de motor dan weer in oude luister. Vaak zijn de papieren incompleet, de motor ligt er los bij en het framenummer is niet meer leesbaar. De fabriek bestaat er al lang niet meer en er zijn geen archiefgegevens. Advies is dan: vooral van afblijven. Niet aankomen tot de RDW een vooronderzoek naar de identiteit heeft gedaan. Dat doet de RDW vooral ook vóórdat de restauratie is begonnen en dat kan zelfs bij de mensen thuis. Dan is de motorfiets nog in zijn oorspronkelijke staat en is er niet aan geprutst en is er dus ook niets verprutst.

Veel ervaring met vooronderzoek
Bij de FEHAC komen veel van de problemen terecht, die voertuigeigenaren hebben met het krijgen van een kenteken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt in de praktijk voor. Muizen die de papieren hebben opgegeten, dezelfde framenummers die op meer voertuigen voorkomen, losse typeplaatjes, framenummer en motornummer horen niet bij elkaar. De RDW houdt dan eerst een zogenoemd ‘vooronderzoek’ á € 42. Maar het is wel zaak goed voorbereid te zijn als dat vooronderzoek plaats vindt en u niet met de mond vol tanden staat als bijvoorbeeld gevraagd wordt wat het bouwjaar is. Al jaren geeft de FEHAC op verzoek een ‘bouwjaarverklaring’ af en de praktijk leert dat het vooral motorfietseigenaren zijn die van deze dienst gebruik maken.

FEHAC document ondersteuning voertuig identificatie DOVI
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje van de identificatie.  Er wordt nu door de FEHAC begonnen met een uitgebreidere dienstverlening: DOVI en die mooie afkorting staat voor document ondersteuning voertuig identificatie. Dat houdt in dat na onderzoek door specialisten een document met daarin een duidelijk advies wordt afgegeven over de identiteit van het voertuig. Er wordt met motorfietsen begonnen omdat daar in de praktijk het vaakst problemen mee zijn, maar de identiteit van een auto vaststellen doen deze specialisten net zo goed. Met dat advies in de hand komt de voertuigeigenaar goed voorbereid naar het vooronderzoek door de RDW en naar de kentekenkeuring. Deze dienstverlening kost een lid van een FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid € 100. Dus: eerst DOVI, dan vooronderzoek door de RDW en na dit alles pas restaureren. Er is dus hulp voorhanden om de identiteit vooraf al vast te stellen. Een DOVI kunt u aanvragen via secretariaat@fehac.nl

Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl
   

19
Het Cobra café / Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
« Gepost op: mei 01, 2018, 20:41:15 pm »
Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?
 
Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te doen aan een evenement.
Of je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU.
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent naar het buitenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als het voertuig ouder is dan 75 jaar èn meer waard is dan € 50.000,00.
 
Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, maar het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de mensen van de Erfgoedinspectie, en de Douane, een heleboel werk.
 
Als er een harde BREXIT komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in Groot-Brittanië een exportvergunning nodig.
 
Op de FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er vragen? Het FEHAC-secretariaat  helpt u graag verder.
Te bereiken onder: secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651

20
Cobra: algemene discussie / Oldtimer ombouwen naar een elektrische auto
« Gepost op: maart 01, 2018, 11:18:41 am »
Oldtimer ombouwen naar een elektrische auto
Er gaat geen week voorbij of we horen iets over de toekomst van het elektrisch autorijden. Er rijden inmiddels zo’n 22.500 volledig elektrische auto’s rond in ons land, waarvan het overgrote deel nieuw is aangeschaft door zakelijke leaserijders. De gewone consument wil er nog niet aan. De meeste mensen vinden een elektrische auto te duur (nu vaak rond de € 35.000), vinden de 300 km die je per dag mee kunt rijden te weinig en het ‘tanken’ bij laadpalen is veel te lastig. Een radicale verandering staat wel voor de deur: de regering wil dat alle nieuwe auto’s al over 12 jaar emissieloos de weg op gaan.
 
Elektrisch legde het af tegen benzine
Rond 1900 leek de elektrische auto de toekomst te hebben, maar die eerste poging om massaal volledig elektrisch te rijden haalde het niet. De benzineauto deed het uiteindelijk beter, werd krachtiger, reed harder en startte ook makkelijk door de uitvinding van de startmotor. De elektrische auto’s verdwenen en de overblijvers van toen zijn met stoomauto’s nu rariteiten in de automobielmusea. Er staan maar enkele geheel elektrische  auto’s in het oldtimerbestand: volgens de RDW zijn dat er nu welgeteld 37 stuks van 30 jaar en ouder. Dat zijn een paar origineel elektrische auto’s uit 1915 en daarvoor. Maar voor de rest gaat het om later omgebouwde auto’s. De FEHAC kent geen voorbeelden van ombouw van vrachtwagens, bussen of motorfietsen. 
 
Oldtimers ombouwen naar elektrisch
Er zijn tal van ombouwprojecten van oldtimers naar elektrisch aangedreven voertuigen. Een oldtimer zonder de elektronica en boordcomputer leent zich nu eenmaal wat beter voor een ‘elektrische harttransplantatie’ dan een youngtimer van pakweg 15 jaar oud. Het zijn ook leuke, technisch uitdagende projecten, die al gauw enkele tienduizenden euro’s kosten. De EU heeft er zelfs subsidiepotjes voor. Als het te doen is om het milieu te verbeteren, is het maar de vraag of ombouw naar elektrisch van een bestaand voertuig zo heel veel oplevert. Ook als je bedenkt dat de elektromotor en het hele accupakket de auto veel zwaarder maakt, waardoor ook chassis, wielophanging en remmen aangepast moeten worden. In feite bouw je dan een nieuwe auto in een oud jasje, terwijl een oldtimer toch echt bedoeld is als een af fabriek origineel voertuig dat liefdevol gebruikt wordt met de bedoeling om het zo lang mogelijk te bewaren. Als werkelijk alles mee wordt genomen (milieubelasting van het produceren accu’s en elektromotor, de uitstoot van de elektriciteitscentrale die de stroom voor de auto moet opwekken, de hoge kosten van ombouw, het aantal te rijden km’s  bij dagelijks gebruik etc.) is het zeer de vraag of de milieubalans wel positief is.

Fossiel aangedreven zal altijd blijven
Veel plannenmakers denken dat fossiel aangedreven voertuigen op termijn allemaal vervangen gaan worden door elektrische varianten. De vervangingsvraag gaat het uitstootprobleem vanzelf wel oplossen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de enkele honderdduizenden eigenaren van klassieke voertuigen. Mobiel erfgoed dat nooit vervangen gaat worden omdat het geen gebruiksvoertuigen zijn. En omdat het geen dagelijkse gebuiksvoertuigen zijn, dragen oldtimers ook maar heel, heel weinig bij aan een eventueel luchtkwaliteit probleem. Een 40+ oldtimer rijdt gemiddeld maar 1700 km per jaar en dan ook nog eens grotendeels buiten de stad. 

Hotrod is ook niet meer origineel
Een ombouw naar elektrisch is te vergelijken met de ombouw van een originele Amerikaan naar een hotrod. Een technische uitdaging, het resultaat trekt veel aandacht, maar een oldtimer is het niet meer. Maar een enkele oldtimereigenaar kiest voor een ombouw naar hotrod. Als je dat toch elektrisch wilt rijden, koop dan een Opel Ampera, Renault ZOE of Nissan Leaf: die zijn er voor ontworpen en zijn veel efficiënter en comfortabeler.   
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 

21
Cobra: algemene discussie / Maastricht laat zien: milieuzone kan ook anders
« Gepost op: februari 17, 2018, 20:21:31 pm »
Maastricht laat zien: milieuzone kan ook anders
Al lang heeft de FEHAC bedenkingen over de effectiviteit van milieuzones, zeker waar ze de toelating van mobiel erfgoed (deels) beperken. Niet omdat we tégen schone lucht zijn, maar omdat milieuzones niet effectief zijn. Dat is in meerdere TNO-rapporten* helder aangetoond.
Bovendien beperken milieuzones veel mensen onnodig in hun bewegingsvrijheid. Natuurlijk is het goed dat onnodig vervuilende voertuigen worden gesloopt. Daarbij moeten we denken aan vooral oude, versleten voertuigen die het niet meer waard zijn om opgeknapt te worden. De TNO-rapporten tonen aan, dat het beperken van het optrekken en afremmen in de stad veel meer oplevert voor de luchtkwaliteit dan milieuzones. Dus: weg met slecht afgestelde verkeerslichten en weg met verkeersdrempels waar dat kan. Invoeren van groene golven waar dat mogelijk is en weg met files. Allemaal prima oplossingen. Als we kijken naar de transportsector, dan zien we dat zij al veel langer op vrijwillige basis samenwerken met de overheid om te komen tot een betere luchtkwaliteit. Dat heeft effect. De afspraken liggen vast in Green Deal Zes** 'naar emissievrije stadslogistiek'. En kijk ook eens hoe grote industrieën hun emissie weten te beperken dankzij slimme investeringen.
 
Mobiele erfgoedsector kan niet achterblijven 
Maar wij hebben als mobiel erfgoedsector nog geen bijdrage geleverd. Terwijl we dat wel degelijk kunnen. Daarbij denken we niet aan een bijdrage in geld, want geld op zich maakt de lucht niet schoner. Op die basis is de FEHAC in gesprek met de gemeente Maastricht. Die gemeente wil de milieuzone uitbreiden, en wij hebben de gemeente ervan kunnen overtuigen dat het mobiel  erfgoed óók thuishoort in de stad. Niet altijd, maar soms. Wethouder Krabbendam van Maastricht - we kennen hem nog van zijn presentatie op InterClassics in januari 2018 - heeft goed naar ons geluisterd en ons gevraagd wat onze bijdrage kan zijn. Wij hebben aangegeven dat het mogelijk is om de emissie van het mobiele erfgoed te beperken door vrij simpele maatregelen: goed onderhoud, goede afstelling van de motor, betere brandstof tanken en zo nodig - bij diesels kan dat al - overschakelen op een andere brandstof. 
 
Alternatieve brandstoffen
Overschakelen op bijvoorbeeld GTL (dat staat voor Gas to Liquid) helpt wel degelijk. Denk maar eens aan de presentaties van SHELL over de nieuwe vervangende brandstof voor diesel: GTL. En we hebben meer oplossingen gevonden op het gebied van brandstoffen. Het kost natuurlijk wel iets meer. Dat moeten we er dan maar voor over hebben. Op 14 februari tankten wij gewone diesel voor € 1,239 per liter, V-power diesel voor € 1,299 en GTL voor € 1,339 de liter. Voor een klassieker op diesel, die overschakelt van gewone diesel naar GTL zijn de meerkosten dus € 0,10 per liter, maar door het rijden op GTL daalt alleen al de uitstoot van fijnstof met enkele tientallen procenten. Bij 2.000 km per jaar en een verbruik van 1 op 12 bedragen de meerkosten om precies te zijn € 16,67. Maar dat geeft veel meer resultaat en voldoening dan diezelfde bijna € 17 of een veelvoud daarvan uit te geven aan een ontheffing om de stad in te komen. Om nog maar te zwijgen van een totaal verbod om met een historische diesel te rijden. En de betere afstelling van benzine en LPG-auto's? Ook dat helpt. Aantoonbaar! En als er een elektronische ontsteking wordt gemonteerd, helpt dat nog meer. Toegegeven, het kost allemaal geld. Maar het werkt veel beter dan het betalen voor ontheffingen. 
 
Maastricht lijkt dat begrepen te hebben. Nu de andere steden nog!
 
 
* https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/10/zes-nieuwe-rapporten-over-praktijkemissies-van-wegvoertuigen/
** https://www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/nieuwsberichten/2015/2151216-voortgang-green-deal.ashx
Bron: Fehac 

22
Fehac nieuwsbrief 14 december 2017      
   
RDW faciliteert toegang milieuzone voor oldtimer bromfietsen 
Een grote groep eigenaren van bromfietsen van 30 jaar en ouder krijgt voor 1 januari 2018 gratis een kentekencard met daarop een aangepaste datum eerste toelating (DET) toegestuurd. Daarmee kunnen deze bromfietseigenaren desgewenst toegang voor de milieuzone in Amsterdam aanvragen. Met deze oplossing komt de RDW tegemoet aan de wensen van bromfietsbezitters om vast te leggen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. De leeftijd staat voor een gedeelte van deze brom- en snorfietsen nu nog niet geregistreerd. In totaal gaat het om zo’n 100.000 bromfietsen in heel Nederland. De oplossing is de uitkomst van samenwerking tussen de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs FEHAC, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de gemeente Amsterdam en de RDW. 
 
Milieuzone voor bromfietsen Amsterdam
Amsterdam gaat op 1 januari 2018 een milieuzone invoeren om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en bromfietsen vallen daar ook onder. De gemeente wil de oldtimer brommers daarvan uitzonderen en ze in het weekend en op feestdagen welkom heten in de Amsterdamse binnenstad. 
 
Kentekenregistratie
Op dit moment is administratief moeilijk vast te stellen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. Op het kentekenbewijs van historische bromfietsen kan namelijk een fictieve ‘datum eerste toelating’ van 31 augustus 2005 staan. Die datum is ten tijde van de kentekenregistratie van bromfietsen (2005-2007) gekozen omdat het toentertijd niet nodig en kostbaar was om de exacte datum te achterhalen. Met de komst van milieuzone voor bromfietsen in Amsterdam is het inmiddels wel nodig om meer duidelijkheid te hebben over de leeftijd van de bromfiets.
 
Voor welke voertuigen
De volgende voertuigen, met een datum van 31 augustus 2005, krijgen gratis een aangepast kentekenbewijs toegestuurd:
Bromfietsen met een typegoedkeuring die vóór 1988 is beëindigd. Op het kentekenbewijs komt een datum eerste toelating van 31 december 1967, 1977 of 1987, afhankelijk van de laatste dag van de geldigheid van die typegoedkeuringen;
Bromfietsen zonder typegoedkeuring en toegelaten tot de weg vóór 1974. De datum eerste toelating wordt dan 31 december 1973.
De tekst: 'deze bromfiets is eerder in gebruik genomen dan onder datum eerste toelating is vermeld' onder 'bijzonderheden' blijft gehandhaafd.
 
Resterende brommers naar keuringsstation RDW
Voor bromfietsen die ouder zijn dan 30 jaar maar niet in bovenstaande groepen zijn onder te brengen, is het niet mogelijk voor de RDW om op basis van de typegoedkeuring de datum van de eerste toelating vast te stellen. Deze brommereigenaren kunnen met hun bromfiets op een keuringsstation van de RDW terecht, waar door beoordeling de exacte datum wordt vastgesteld. Hier zijn kosten aan verbonden. Ze krijgen dan een kentekenbewijs met de nieuwe datum toegestuurd. Alle eigenaren mogen het oude, ongeldige kentekenbewijs houden om alle historische papieren bij elkaar te hebben. 
 
Toekomstvast voor heel Nederland
Met de gekozen oplossing wordt een zo groot mogelijke groep bromfietsbezitters meteen geholpen en draagt de overheid de kosten. De samenwerkende partijen realiseren zo bovendien een landelijke oplossing die voor alle bromfietsen in heel Nederland geldt. 
 
Oldtimers op weg naar morgen

@ www.fehac.nl

23
Cobra: algemene discussie / Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België
« Gepost op: december 10, 2017, 12:22:41 pm »
FEHAC Nieuwsbrief
   
Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België
Op 9 november 2017 werd een groot onderzoek van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) over oldtimers in België gepresenteerd in het Huis van de Automobiel te Brussel. In aanwezigheid van de federale minister van mobiliteit François Bellot werden de gegevens gepresenteerd tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst. Dit onderzoek was een vervolg op een eerder groot BFOV-onderzoek in 2011. Daardoor is het ook mogelijk de gegevens van 2011 met die van 2016 te vergelijken. De Nederlandse situatie verschilt op een aantal punten met die van onze Zuiderburen, maar het is ook heel duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn. 

Belangrijkste uitkomsten op een rijtje
Ook bij de Belgen zien we een toenemende vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de oldtimer bezitter is nu 53,8 jaar en deze leeftijd is vergeleken met 2011 gestegen. Overigens komt deze leeftijd overeen met andere Europese onderzoeken.
Gemiddeld wordt er per jaar een kleine 1500 kilometer met de oldtimer afgelegd; dit cijfer komt overeen met andere Europese onderzoeken. Het CBS becijferde dat in Nederland gemiddeld 1700 kilometer per jaar in een 40+ oldtimer wordt gereden.
Het jaarlijks bedrag dat aan de oldtimer gemiddeld wordt besteed is bijna 6000 euro, waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat de oldtimer een belangrijke economische factor is.
32% van de oldtimers in België wordt wel eens afgekeurd bij een technische keuring. Opvallend is dat het nogal eens voorkomt dat de afkeuring onterecht blijkt, iets wat vaak te wijten is aan gebrek aan kennis bij de jonge keurmeesters. Die beperkte kennis over oldtimers is een belangrijke reden in de Nederlandse situatie om een vrijstelling van de APK-plicht voor voertuigen van 50 en ouder jaar te realiseren.

Zorgen over de toekomst
Een paar belangrijke vragen gingen over de toekomst van het rijden met oldtimers en ook daar zien we veel overeenkomsten met de Nederlandse situatie. 
De drie belangrijkste bedreigingen die de oldtimer bezitter ervaart:
Milieuzones met alles wat daaraan vasthangt.(84%)
Strengere emissienormen (70%)
Beschikbaarheid van geschikte brandstoffen. (55% was in
2011 nog 39%!)

Minister Bellot: eerst infrastructuur elektra opwekking op orde
De federale minister van mobiliteit François Bellot haalde verder nog het volgende aan: “het besluit om zoals in sommige Europese landen om op redelijk korte termijn alleen elektrische voertuigen toe te laten is hier nog lang niet genomen; daarvoor zijn er nu nog veel te veel onzekerheden. Bijvoorbeeld Volkswagen en Citroën hebben op dit moment een verbrandingsmotor die maar max.40 gr.CO2 p/km produceert. Dat is minder dan de uitstoot van een elektrisch voertuig, ervan uitgaande dat nu nog steeds 66% van onze elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen bestaat en dat geeft te denken. Daarnaast zijn er nog veel infrastructurele zaken in de energievoorziening die eerst opgelost moeten worden voordat iedereen met een elektrisch voertuig kan rijden. Denk hierbij aan het massaal opladen van auto’s op het einde van een werkdag”.
Geen uitstoot in de stad betekent wel uitstoot bij de elektriciteitscentrale!
Oldtimers op weg naar morgen
   
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

24
Het Cobra café / Amsterdamse museumbussen mogen straks toch de milieuzone in
« Gepost op: november 30, 2017, 09:15:48 am »
Amsterdamse museumbussen mogen straks toch de milieuzone in
 
Op de ledenvergadering van de FEHAC op 28 november werd duidelijk dat onze inspanningen om uitzonderingen te krijgen voor de toegang van oude bussen in de Amsterdamse milieuzone succes hebben gehad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft nl. op 9 november een motie aangenomen die het alsnog mogelijk moet maken om voor museumbussen met een hoofdstedelijk openbaar vervoerverleden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van het inrijverbod van de 'Milieuzone voor Autobussen en Touringcars'. Daarmee heeft de Vereniging ESO, samen met de FEHAC, een mooi resultaat geboekt in de strijd tegen de buitensluiting van dit lokale mobiele erfgoed. 
 
Mobiel erfgoed als nieuwe invalshoek
Aanvankelijk wilde niemand bij B&W of de gemeenteraad de discussie over de milieuzone opnieuw voeren. Om die reden werd een andere ingang bij de politiek gezocht: in de cultuur-hoek waartoe erfgoed, dus ook het mobiele, nu toe wordt gerekend. Ook daar gingen de ogen pas echt open toen het over lokaal mobiel erfgoed ging: de typisch Amsterdamse stads- en streekbus van weleer zou voorgoed uit het straatbeeld verdwijnen en een deel van de geschiedenis van het GVB, nota bene een van oorsprong gemeentelijke dienst, zou worden uitgewist. 
 
Museumbussen eerst over het hoofd gezien
Nadat uit archiefonderzoek in gemeentelijke stukken ook nog eens was gebleken dat de 'Milieuzone voor Autobussen en Touringcars' oorspronkelijk vooral bedoeld was om oude buitenlandse touringcars uit de stad te weren, was het duidelijk dat de Amsterdamse museumbussen simpelweg over het hoofd waren gezien bij de formulering van het verbod. Dat gegeven hielp het gesprek uiteindelijk goed op gang. Daarbij was het raadslid mevrouw Nelly Duijndam (SP), die zelf veel ervaring heeft met varend mobiel erfgoed, van groot belang als gesprekspartner en bemiddelaar. Zij was ook degene die de motie in de gemeenteraad heeft ingediend en met goed succes heeft verdedigd. 
 
Uitzonderingsregeling ontwerpen
Het aannemen van deze motie betekent dat de verantwoordelijk wethouder zijn beleidsambtenaren nu de opdracht gaat geven om de motie van de gemeenteraad uit te werken en om te zetten naar maatregelen die kunnen worden ingevoerd en die in de praktijk goed zullen werken. De FEHAC staat samen met de vereniging ESO klaar om de ambtenaren van advies te dienen. We zijn dus nog lang niet klaar, maar de eerste belangrijke stap is wel gezet op weg naar een, voor de vroegere Amsterdamse stads- en streekbussen, toegankelijke stad. 
 
Bron Fehac

Oldtimers op weg naar morgen
   
www.fehac.nl

25
Cobra: algemene discussie / Artikel over de Cobra club in Klassiek & Techniek
« Gepost op: oktober 13, 2017, 10:05:17 am »
In het oktober nummer van Klassiek & Techniek staat een artikel over de Cobra Club Nederland. Het nummer is te koop in de winkel of via de site te bestellen, zie link.
http://www.klassiek-techniek.nl/

26
Cobra: algemene discussie / Oude benzineauto mag milieuzone Rotterdam weer in
« Gepost op: oktober 13, 2017, 09:59:45 am »

Fehac nieuwsbrief 12 oktober 2017      
   
Recht en rede hebben gezegevierd
Oude benzineauto mag milieuzone Rotterdam weer in

Klassieke benzineauto's mogen weer de Coolsingel over. De gemeente Rotterdam heeft opnieuw bakzeil gehaald in de strijd om oldtimers uit de milieuzone te weren. Rotterdam heeft - en binnenkort dus had – als enige stad in Nederland een milieuzone die oude benzineauto’s weert., In Rotterdam mogen inwoners en bezoekers weer de milieuzone in met benzineauto's van vóór 1992. En Rotterdammers kunnen weer mobiel erfgoed bezitten waar ook mee gereden kan worden.

Hoger beroep heeft succes
Nu heeft ook de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, geoordeeld dat de klassieke  benzineauto's de milieuzone in mogen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente onjuist gehandeld door de categorie benzineauto’s van 25 jaar en ouder opnieuw te verbieden in de milieuzone. De Rotterdamse rechtbank verwierp al eerder het verkeersbesluit op het punt van de benzineauto’s, waardoor oldtimerbezitters de milieuzone wel in mochten. De gemeente ging daartegen in hoger beroep en verbood in afwachting daarvan gewoon nog eens in een nieuw verkeersbesluit dat oude benzineauto’s Rotterdam in mochten. Die zaak moet nog voorkomen. Tot dat deze zaak voorgekomen is, moet de gemeente oude benzineauto’s wel toelaten, zo luidt het zojuist bekend geworden oordeel van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Nut is niet aangetoond
Inmiddels staat niet alleen in Rotterdam het nut van een milieuzone ter discussie. De milieuwinst is niet aangetoond en invoering betekent voor een gemeente een enorme kostenpost. Ook in Antwerpen is het nut van het instellen van de milieuzone daar niet aangetoond. Eerder al heeft TNO onderzoek uitgewezen dat het milieu veel meer gebaat is met een vlotte doorstroming van het verkeer.

Milieuzones gelijktrekken
Rotterdam staat alleen in het verbieden van benzineauto’s maar kent wel een uitzondering voor voertuigen van 40 jaar en ouder. Amsterdam weert oude brommers en bussen zonder uitzondering. Ieder stad doet de milieuzone dus op zijn eigen manier. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de milieuzones in de Nederlandse steden gelijk moeten worden. Aan de exclusieve ban op benzineauto’s in Rotterdam komt dus sowieso een einde.

Wat dan wel?
FEHAC is tegen nutteloze symboolpolitiek en pleit vóór maatregelen die wel bijdragen aan schonere lucht. Naast eerder genoemde vlotte doorstroming van het verkeer zijn wij voor het verder ontwikkelen van al bestaande alternatieve emissie-arme brandstoffen. Ook bepleit de FEHAC goed onderhouden en optimaal afgestelde voertuigen. Maatregelen dus die een veel positievere uitwerking hebben op het hele wagenpark.
 
Oldtimers op weg naar morgen
   
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

27
Het Cobra café / Geen woord over oldtimers in regeerakkoord
« Gepost op: oktober 10, 2017, 20:23:40 pm »
Fehac nieuwsbrief 10 oktober 2017      

Geen woord over oldtimers in regeerakkoord
Eind september lekte de eerste informatie over het nieuwe regeerakkoord al naar buiten. Het licht op de snelwegen gaat weer aan, spitsstroken gaan vaker open, het vrachtverkeer wordt 'groener' gemaakt en er wordt de komende drie jaar zo'n 2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur. Maar geen woord dit keer over oldtimers: dat was vijf jaar geleden wel anders! De gezamenlijke inzet van de Mobiliteitsalliantie -en dus de participatie van de FEHAC daarin- heeft resultaat gehad!

Milieu zones gemeenten worden hetzelfde
Gemeentes mogen niet meer zelf hun milieuzone inrichten. Rotterdam verbiedt nu als enige benzineauto’s, Amsterdam is de enige gemeente waar oude brommers straks niet meer in mogen. Aan die willekeur komt een eind. Er komt naar Duits voorbeeld één systeem met eenduidige categorieën en dezelfde borden voor alle milieuzones. Dat biedt ook de kans om voor alle milieuzones dezelfde uitzonderingen voor het mobiel erfgoed te bepleiten.

Kilometerheffing vrachtwagens en experiment betalen naar gebruik
Het vrachtverkeer gaat een kilometerheffing gaan betalen. Dat had de Mobiliteitsalliantie zich anders voorgesteld; liever hadden we ook voor vrachtauto’s de ruimte gekregen om uit te testen hoe een systeem van 'betalen naar gebruik' in de praktijk zou uitpakken. Die ruimte om te testen komt er nu alleen voor andere voertuigen. Het ligt voor de hand dat met zoveel voorstanders van een vorm van 'betalen naar gebruik' er toch ooit getest moet worden.

Milieu en verkeer
Het regeerakkoord zet vol in op milieu, er komt zelfs een aparte klimaat minister. Zo moet het wagenpark schoner worden, waarbij de regering de ambitie heeft nu heeft vastgelegd dat er in 2030 alleen nog emissieloze nieuwe voertuigen verkocht worden. Er blijft ruimte voor technische vernieuwingen, en kan er ook gewerkt worden aan het ontwikkelen van brandstoffen die minder emissie produceren. Op dit moment zijn er nog zo'n 8 miljoen voertuigen met een verbrandingsmotor, en het zal zeker nog wel tot 2045 duren totdat die vervangen zijn door (nog) schonere voertuigen. Met het inzetten op alleen maar op elektrische voertuigen, zal het nog erg lang duren totdat alle gewone voertuigen vervangen zijn. Daarbij zal er altijd een groep van enkele honderdduizenden voertuigen overblijven die nooit vervangen gaan worden: de oldtimers.

Al eerder gelekt: geen einde aan rijdend erfgoed
In een vooraf uitgelekt bericht in De Telegraaf stond: 'Bezitters van oldtimers hoeven zich geen zorgen te maken. Sommige Europese landen zinspelen op een verbod van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Rutte III lijkt geen einde te willen maken aan het rijdende erfgoed.'

Een mooi succes, dat door de samenwerking in de Mobiliteitsalliantie is bereikt.

Initiatief nemen
Dat betekent echter niet, dat wij niets hoeven te doen. Door nu zelf het initiatief te nemen en te laten zien dat wij, net als alle andere Nederlanders schone lucht belangrijk vinden, kunnen we een andere draai geven aan de discussie over milieuzones. Daarvan is immers aangetoond dat ze nauwelijks effect hebben.

De ontwikkeling van nieuwe brandstoffen is veelbelovend. Daarbij letten wij als FEHAC uiteraard juist op die brandstoffen die goed gebruikt kunnen worden in onze voertuigen en waarvoor geen kostbare aanpassingen nodig zijn. Wij zijn in gesprek met de oliebranche over twee, nu al beschikbare, alternatieven voor diesel, die beide veel minder roet en andere emissie produceren en die als brandstof uitstekend voldoen. Eén van die twee is een product dat uit biomassa wordt geproduceerd en dat zelfs 'hernieuwbaar' is, zoals dat heet. En als de ontwikkeling van 'schone' alternatieven voor benzine nog wat verder doorgaat, kunnen we die vrijwel zeker ook in ons mobiel erfgoed gebruiken

Dan draagt de klassieke voertuigsector ook zijn steentje bij!
Oldtimers op weg naar morgen
   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

28
Het Cobra café / SNORFIETSEN op de rijbaan
« Gepost op: oktober 10, 2017, 20:21:34 pm »
SNORFIETSEN op de rijbaan

Het grote verschil in snelheid op de rijweg is gevaarlijk

Om de veiligheid op het fietspad te vergroten wil de overheid snorfietsen van het fietspad verplaatsen naar de rijbaan. De FEHAC vindt dit geen goed plan. Door de grote verschillen in snelheid kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan. De meeste oldtimer snorfietsen halen de snelheid van 25 km per uur niet. Daarom vindt de FEHAC dat snorfietsers op het fietspad moeten blijven. Mocht de overheid anders besluiten, dan bepleit de FEHAC een uitzondering voor oldtimer snorfietsen.
Er moeten andere maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid op het fietspad te vergroten. Fietspaden moeten obstakelvrij worden en aangepast zijn aan de geldende regels voor de breedte etc. Verder moet de overheid snorfietsers controleren op rijsnelheid.

Bij de internetconsultatie voor het wetsontwerp heeft de FEHAC dit standpunt kenbaar gemaakt en toegelicht. Ook andere organisaties zoals de RAI en de KNMV hebben een soortgelijk standpunt ingediend.

In het najaar zal de Tweede Kamercommissie voor verkeer het wetsontwerp bespreken. De FEHAC heeft daarom een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer.

Afgelopen week heeft de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) een onderzoek naar de gevolgen van deze wet gepubliceerd. De SWOV bevestigt de gedachten van de FEHAC.

FEHAC ziet een alternatief voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Voor snor- en bromfietsers geldt dat zij niet naast elkaar mogen rijden. Als er op smalle fietspaden ook een verbod op het naast elkaar fietsen komt, is het niet nodig snorfietsen naar de rijbaan te verwijzen. Langzaam rijdende fietsen worden dan alleen ingehaald door sneller rijdende fietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning en snorfietsen. Dat is goed voor de doorstroming en de veiligheid op het fietspad en op de rijbaan. De voorgenomen maatregel kan daarmee vervallen.
Oldtimers op weg naar morgen
   

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

29
Cobra: algemene discussie / Oproep vanuit de Fehac. Betrefende milieuzone Rotterdam
« Gepost op: september 01, 2017, 09:25:02 am »

Fehac 25 augustus 2017      
FEHAC Nieuwsbrief
Afbeelding   
Geachte leden,
 
Hierbij vragen wij dringend jullie medewerking aan het volgende.

Zoals via de media bekend is geworden, heeft de rechter een deel van de maatregelen rond de Rotterdamse milieuzone als onvoldoende gemotiveerd bestempeld en daarmee gezegd dat er geen reden is voor het weigeren van oude benzineauto's in de milieuzone. De gemeente heeft vervolgens een nieuw besluit genomen, dat vrijwel gelijk is aan het oude.
Die handelwijze heeft veel vragen opgeroepen.
De Stichting Rotterdamse Klassiekers, met wie wij als FEHAC op dit dossier nauw samenwerken, heeft inmiddels besloten tegen het besluit van Rotterdam een procedure aan te spannen.
Op 23 augustus 2017, hebben we gezamenlijk overlegd met de advocaat van de Stichting.
 
In dat overleg kwam naar voren, dat er mogelijk ook een kort geding kan worden aangespannen tegen de gemeente. De Stichting Rotterdamse Klassiekers is daarom op zoek naar een eigenaar van een klassieke benzineauto tussen de 25 en 40 jaar oud, die tussen 1 april 2017 en 1 augustus 2017 in de milieuzone Rotterdam is gaan wonen.
Deze persoon mocht er immers van uitgaan dat hij of zij 'vrij' in de milieuzone mocht komen met de klassieker, en moet nu ineens een ontheffing aanvragen.
 
Wilt u nagaan of één van uw leden in de genoemde periode is verhuisd naar een adres in de milieuzone van Rotterdam en hem van deze actie op de hoogte stellen?
Wanneer u -na overleg met de betrokken persoon- zijn gegevens doorgeeft aan het FEHAC-secretariaat, zorgen zij ervoor dat de gegevens bij de Stichting Rotterdamse Klassiekers terecht komen.
 
Het is de bedoeling dat de Stichting deze persoon benadert, en overlegt of de Stichting namens hem of haar een kort geding kan aanspannen tegen de gemeente, en op die manier de andere procedure ondersteunen.
Wanneer deze opzet slaagt, en de kansen daarin lijken vrij groot, is dat weer een stapje naar de afschaffing van de vrijwel nutteloze milieuzones en kan de aandacht worden gericht op maatregelen die wèl effect hebben. Want schone lucht, dat willen we allemaal!
 
Oldtimers op weg naar morgen
   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
Facebook
   

30
FEHAC nieuwsbrief 21 juli 2017

Maak bezwaar tegen de milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam

Door het instellen van een milieuzone mogen brom- en snorfietsen van vóór 2011 vanaf 1 januari 2018 niet meer in de gemeente Amsterdam rijden. Hier zijn een paar kleine uitzonderingen op voor het landelijk gebied in het noorden van de gemeente.


Door de inspanningen van de FEHAC heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om voor oldtimer brom- en snorfietsen een uitzondering te maken voor het rijden in het weekend. De FEHAC heeft het voor elkaar gekregen, dat dit van vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur geldt. Dat geldt ook voor feestdagen. Hiermee zullen de liefhebbers in staat blijven tourritjes te maken en evenementen voor historische bromfietsen te bezoeken.

Milieuzones worden ingesteld om aan verbetering van het leefklimaat bij te dragen. Waar het oldtimers betreft heeft deze maatregel echter geen of nauwelijks effect, want de luchtvervuiling van oldtimer brom- en snorfietsen is door het lage aantal kilometers dat daarmee wordt gereden te verwaarlozen. Meer dan een uitzondering voor het weekend en feestdagen zat er helaas niet in. Onlangs is echter gebleken dat de gemeente voor gebruik van de weekendregeling een legesbedrag van liefst € 137 per bromfiets per jaar wil vragen. Dat maakt de uitzondering tot een dode letter.
Het aanvragen van een jaarlijkse vergunning die zoveel geld kost is in de gesprekken tussen FEHAC en de gemeente nooit aan de orde geweest.

De FEHAC is daarom van mening dat deze maatregel in deze vorm niet acceptabel is, en de FEHAC zal ook zelf bezwaar maken tegen het besluit. Maar dit heeft pas echt zin wanneer ook zoveel mogelijk eigenaren van brom- en snorfietsen die vóór 1 januari 1988 op de weg zijn toegelaten tegen dit besluit bezwaar maken. De FEHAC roept daarom zoveel mogelijk eigenaren op om bezwaar te maken.
 
Om de bezwaren zo effectief mogelijk te maken is het nodig de juiste juridische formuleringen te gebruiken. Die kunt u vinden in de twee model bezwaarschriften, één voor eigenaren in de milieuzone, en één voor eigenaren die buiten Amsterdam wonen. U heeft nog tot en met 27 juli de tijd om bezwaar te maken. De voorbeeldbrieven kunt u hier downloaden:

Bezwaarschrift MZ B en S bewoner Amsterdam.doc

Model bezwaarschrift voor eigenaren van een oldtimer die in een van de stadsdelen van Amsterdam inclusief Schellingwoude wonen (niet voor bewoners van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

Bezwaarschrift MZ B en S NIET bewoner van Amsterdam.doc

Model bezwaarschrift voor eigenaren van een oldtimer die niet in de milieuzone Amsterdam of in Schellingwoude wonen, maar in de (wijde) omtrek van Amsterdam (inclusief Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp), en die af en toe gebruik maken van het Amsterdamse wegennet, om een bestemming in de stad of een bestemming in de omgeving van Amsterdam te bereiken.
 
De SCHUINGEDRUKTE-teksten zoals AANTAL en OPTIONEEL…  zijn aanwijzingen. Volg deze op en verwijder ze. Wanneer u meer dan één oldtimer brom- of snorfiets heeft, vul dan in hoeveel u er heeft en hoeveel de jaarlijkse leges u voor al uw brom- en snorfietsen samen zou gaan kosten. Als u één oldtimer bezit, verwijder dan de teksten die op het bezit van meerdere oldtimers slaan. En andersom.

Stuur uw bezwaar per post naar het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of per email naar bezwaarenberoep@amsterdam.nl, graag met een kopie naar ctw@fehac.nl.

Aan het indienen van een bezwaar brief zijn geen kosten verbonden. Gebruik het juiste model bezwaarschrift en vul ook alle naam- en adresgegevens en de datum in, anders is uw bezwaar niet geldig.

Oldtimers op weg naar morgen
 
Indien de link niet werkt even kijken op de website van de Fehac   
COLOFON

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl


Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 

Pagina's: 1 [2] 3 4 5